Det er på denne grund mellem Herredsvejen og hillerødmotorvejens forlængelse, at Venstre vil undersøge muligheden for at tilbyde større boksbutikker som Ikea at bygge. Foto: Hillerød Kommune

Det er på denne grund mellem Herredsvejen og hillerødmotorvejens forlængelse, at Venstre vil undersøge muligheden for at tilbyde større boksbutikker som Ikea at bygge. Foto: Hillerød Kommune

Venstre foreslår:

Lad boksbutikker som Ikea rykke ind på omstridt grund

Kommende planlovsændring kan åbne muligheden for at lade større boksbutikker eller varehuse med pladskrævende butikker skyde op på Erhvervstrekanten. Det vil Venstre nu diskutere med politikere og borgere

Der blev ingen plads til en Ikea på møllebrogrunden - men nu håber Venstre i Hillerød at skabe mulighed for, at boksbutikker som for eksempel Ikea og varehuse med pladskrævende butikker kan rykke ind på Erhvervstrekanten i stedet.
"Vi har lige siden butikscenterprojektet på Møllebro blev skrinlagt haft en interesse i at finde ud af, hvor vi så kan tilbyde den slags aktiviteter i vores by, sådan så det passer ind i vores visioner for bymidten og kommunen som en helhed," siger Klaus Markussen fra Venstre til Hillerød Posten.
Muligheden for at udvikle Erhvervstrekanten, som er området bag Bauhaus mellem Herredsvejen og Hillerødmotorvejen, er opstået på grund af regeringens politiske aftale om en liberalisering af kommunernes plangrundlag. Aftalen vil - ifølge Klaus Markussen 'med meget stor sandsynlighed' - betyde, at miljøvirksomheden J. Jensen ikke behøver flytte for at udvide, men kan blive på deres nuværende placering mellem Nr. Herlev og Uvelse.
Hvis udvidelsen tillades med en ny plangrundlov, skal byrådet altså diskutere, hvad planerne for grunden så skal være. Og Venstre ønsker så at få undersøgt, om der kan opføres større varehuse på grunden i fremtiden.
"Det er en tanke, jeg har gået og ruget over i et stykke tid. For alt tegner til, at J. Jensen kan udvide, hvor de er i dag, og så må vi se på, hvad planmuligheder bliver," siger Klaus Markussen.

God placering

Erhvervstrekanten vil være et godt sted at placere den type butikker, mener Venstre, blandt andet fordi der er samme type butikker i nærheden, for eksempel Bauhaus, og der er gode tilkørselsmuligheder.
Klaus Markussen nævner i et indlæg om ideen, at det ville være optimalt at tiltrække en Ikea, sådan som mange ønskede det på Møllebrogrunden.
"Ikea er et ikon for et stort varehus. Jeg har ikke nogen dialog med Ikea eller nogen særlige præferencer - jeg bruger det som et eksempel. Men Ikea har også en regional tiltrækningskraft, og for mig er det vigtigt, at Hillerød har den tiltrækningskraft, samtidig med at her er godt at bo. Det er i hvert fald noget, jeg gerne vil diskutere med de andre partier og borgerne," siger han og understreger, at der, hvis der bliver enighed om muligheden, skal ses på de mange spørgsmål om trafik og støj.

Nyt sted til tung industri

Derudover skal det så diskuteres, hvor man i stedet kan placere tung industri. Blandt andet har betonvirksomheden Unicon udover J. Jensen udtrykt ønske om at rykke til Erhvervstrekanten, da de har svært ved at holde sig under de tilladte støjgrænser på deres nuværende grund på Falkevej.
Foreningen Grøn Erhvervstrekant, som længe har kæmpet mod den tunge industri på grunden, hilser i Frederiksborg Amts Avis forslaget fra Venstre velkomment:
"Det, der har været vigtigt for os, har været ikke at få belastende produktion i området. Vi er helt med på, at der skal ske noget i området, og at der er byudvikling, men det skal ikke være af belastende karakter," siger formand Steen Lindby til avisen, som også uden held har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Ikea.

null

Publiceret 21 July 2016 11:00