Nana Jacobi i gang ved klaveret, da hun besøgte Hillerød Lille Skole og hjalp eleverne i 6. klasse med at lave en sang. Foto: Steen Tue Bjerborg

Nana Jacobi i gang ved klaveret, da hun besøgte Hillerød Lille Skole og hjalp eleverne i 6. klasse med at lave en sang. Foto: Steen Tue Bjerborg

Kendt musiker lavede sang med elever på Hillerød Lille Skole

6. klasses eleverne på Hillerød Lille Skole brugte en hel dag sammen med Nana Jacobi, der hjalp dem med at skrive og komponere en sang

Af
Steen Tue Bjerborg

"You were my one and only - but now I feel so lonely."
Ordene tog form, rimene blev passet til, refrænet kom på plads, og så endte det hele i en swingende og stemningsfuld sang, da den professionelle og hit-aktuelle danske sanger og musiker Nana Jacobi besøgte Hillerød Lille Skole for at bruge en hel skoledag på at hjælpe eleverne i 6. klasse med at komponere og lave en sang.
"Det har været en fantastisk dag, hvor eleverne har været super gode og motiverede. Og det er tydeligt, at de her i klassen er vant til at hjælpe og give hinanden plads, hvilket har stor betydning for det musikalske samarbejde," understregede en begejstret Nana Jacobi, da hun havde underskrevet det sidste af de diplomer, som hver af eleverne fik overrakt som bevis på, at de havde gennemført dagen med hende.

Søgte om besøg

Nana Jacobis besøg på Hillerød Lille Skole var et led i den såkaldte Koda Skolekontakt, som er kørt gennem de seneste ti år over hele landet, og hvor skoleklasser kan søge om at få en professionel musiker på besøg.
Formålet er, at eleverne kan få hjælp til at lave en sang sammen med musikeren, lære om processerne bag en tilblivelse af en sang og opleve, hvordan musik kan styrke fællesskabet og samarbejdet.
"Mange af eleverne i klassen her er meget musikinteresserede, og vi arbejder meget med musik i det daglige. Derfor søgte jeg Koda Skolekontakt om at få Nana på besøg, og det lykkedes så heldigvis," smiler klassens klasselærer, Lars Andersen, der selv spiller musik og kendte Nana Jacobi lidt i forvejen.

I løbet af dagen arbejdede eleverne med at udvikle en sangtekst til nogle grundtoner, som Nana Jacobi havde med. Foto: Steen Tue Bjerborg

I løbet af dagen arbejdede eleverne med at udvikle en sangtekst til nogle grundtoner, som Nana Jacobi havde med. Foto: Steen Tue Bjerborg

Elevernes sang

Dagen blev startet med, at Nana Jacobi introducere eleverne for de grundlæggende processer bag musikken. Herefter blev der lavet en brainstorm, der dannede grundlag for det videre arbejde med sangteksten og sangen, og som resten af dagen blev brugt i musiklokalet til at udvikle.
"Jeg havde på forhånd lavet nogle skalaer og grundtoner til sangen, men ellers blev alt andet udviklet helt fra bunden med eleverne her," forklarer Nana Jacobi, der er en af cirka 20 danske musikere, der rejser fast rundt til skoler i Danmark med Koda Skolekontakt.

Eleverne fulgte ihærdigt og koncentreret med i løbet af dagen. Foto: Steen Tue Bjerborg

Eleverne fulgte ihærdigt og koncentreret med i løbet af dagen. Foto: Steen Tue Bjerborg

Fik selv lyst

At dømme på elevernes reaktioner på Hillerød Lille Skole denne dag, var de da også godt tilfredse med den anderledes undervisningsdag og det resultat, der kom ud af den.
Eleverne rakte flittigt hænderne op og bød ind med forslag til sangen og teksten undervejs, når den blev drøftet og skrevet ned på tavlen af Nana Jacobi.
Og de sang ihærdigt og engageret med, hver gang sangtekstens holdbarhed blev prøvet af, og da den til sidst blev sunget i sin endelige form og version med den kendte sanger veloplagt syngende og spillende med på klaveret for enden af lokalet.
"Det har været godt og spændende at være med til, og det kan godt have givet mig lyst til at forsøge at lave noget mere musik selv, nu hvor jeg har set, at det kan lade sig gøre," smiler Johan, der selv spiller guitar.

Johan er og de andre elever i 6. klasse på Hillerød Lilleskole fik bagefter et diplom - udstedt og underskrevet af Nana Jacobi - som bevis på, at de havde gennemført Koda Skolekontakt-dagen. Foto: Steen Tue Bjerb

Johan er og de andre elever i 6. klasse på Hillerød Lilleskole fik bagefter et diplom - udstedt og underskrevet af Nana Jacobi - som bevis på, at de havde gennemført Koda Skolekontakt-dagen. Foto: Steen Tue Bjerb

Sang indspilles

I første omgang skal Johan og de andre elever i 6. klassen på Hillerød Lille Skole dog koncentrere sig om at fortsætte med at arbejde med dagens sang, der kom til at hedde' White Flag'.
Lars Andersen har nemlig sørget for, at sangen skal indspilles i et lydstudie, nøjagtig som de to Nana Jacobi-sange, som hun sluttede af med at spille og synge for eleverne.
"White Flag skal indspilles i Soundscape på frederiksberg i uge 17 eller 18, så den kan komme på en CD, der blandt andet skal gå at skaffe penge til klassens tur til England. Og på den måde får eleverne jo også prøvet hele processen af omkring det at lave et musikstykke - fra ende til anden," slutter Lars Andersen, der ligesom sine elever var meget tilfredse med udbyttet af Koda Skolekontakt-besøget.

Nana Jacobi sluttede af med at spille og synge to af sine egne sange for eleverne i 6. klasse på Hillerød Lille Skole. Foto: Steen Tue Bjerborg

Nana Jacobi sluttede af med at spille og synge to af sine egne sange for eleverne i 6. klasse på Hillerød Lille Skole. Foto: Steen Tue Bjerborg

null

Publiceret 29 January 2016 06:00