Birgitte Damm (til venstre) og Esben Duus var blandt de fremmødte foran rådhuset. De mener, det vil udhule Nødebo, hvis skolen lukkes.

Birgitte Damm (til venstre) og Esben Duus var blandt de fremmødte foran rådhuset. De mener, det vil udhule Nødebo, hvis skolen lukkes.

Forældre foran rådhuset:

Bevar vores skoler!

Forældre og børn fra Gadevang og Nødebo var mødt op foran Hilelrød Rådhus for at påvirke politikerne til at bevare deres lokale skoler og fritidstilbud

Politikerne blev mødt med banjospil, sang og masser af bannere, da de onsdag morgen gik til møde i Børne- og Familieudvalget på Hillerød Rådhus.
"Bevar Nødebo Skole", "Sluk ikke et fyrtårn" og "Bevar børnefamilier i Nødebo" lød budskaberne blandt andet.

Blandt de fremmødte var blandt andre Esben Duus, som mente, at netop skoler og institutioner er med til at holde lokalsamfundet i Nødebo sammen:

"Man ødelægger noget, der fungerer sindssygt godt. Jeg forstår slet ikke, det her kan være på dagsordenen. Alle de fremmødte politikere har jo som mærkesag, at vi skal have nogle velfungerende lokalsamfund. Og her er skolen rigtig vigtig, for det er jo her, man mødes og skaber relationer," siger han.

Udhuler lokalsamfundet

Også Birgitte Damm fra Nødebo var mødt op for at påvirke politikernes beslutning:

"Det udhuler lokalsamfundet, hvis der ingen skole eller sfo er. Og forestiller de sig virkelig, at børn, som er seks år gamle, selv skal tage bussen ind til grønnevang Skole? Jeg håber, de bevarer skolen for Nødebos skyld. Ellers bliver vi til udkantsdanmark," sagde hun.

Nedlæggelserne af skolerne i Gadevang og Nødebo er på tapetet i forbindelse med, at forvaltningen har fremlagt en ny struktur for SFO"er og klubber i kommunen. Det sker, efter at skolereformen har gjort skoledagen længere og fritidstilbuddene kortere. Samtidig er børnetallet faldende i kommunen, så politikerne skal diskutere, hvordan de knappe ressourcer kan udnyttes bedst muligt.

Forvaltningen har stillet fire mulige scenarier op i en rapport. I scenarie 1 bevares den nuværende struktur med klubber og sfo'er, men med færre souschefer og afdelingsledere. I scenarie 2 skal fritidsordninger lægges sammen under en leder, men samme matrikler bevares. Der skæres dog på antallet af ungdomsklubber. Scenarie 3 er stort set som scenarie 2, mens scenarie 4 er det mest vidtgående med lukning af fritidstilbud i Gadevang og Nødebo. Hvis forslaget gennemføres, skal børn fra Gadevang fremover tilknyttes Hillerødsholmskolens SFO, mens børn fra Nødebo skal tilknyttes Grønnevang Skoles sfo.

"Til budget 2016-19 overvejer forvaltningen at foreslå at forlægge skoledriften fra Gadevang til Hillerødsholmskolen henholdsvis fra Nødebo til Grønnevang Skole, afdeling Jespervej fra august 2016. Da Børne- og Familieudvalget ønsker en tæt sammenhæng mellem skole- og fritidstilbud, følger det, at fritidstilbud skal lukkes samtidig med evt. ophør af skoletilbud i et lokalområde," skriver forvaltningen i dagsordenen til mødet.

Kesser fra Gadevang spillede banjo:

Kesser fra Gadevang spillede banjo: "Det er ikke en protest. Vi ønsker politikerne et godt møde og sender masser af positivitet ud", sagde han.

En stærk profilskole

Og det var netop dette scenarium, som forældrene kæmpede for, at politikerne allerede nu skal stoppe:

"Nødebo Skole har et unik samarbejde med Skovskolen, og det underbygger alle mål i den nye skolereform. Det virker højst uovervejet at lukke denne skole for at få en minimal besparelse ud af det. Ifølge mine oplysninger kan der blot spares 400.000 kroner på det," sagde Esben Duus, so selv er flyttet fra *Østerbro i København til Nødebo for at nyde naturen og de særlige tilbud:

"Men hvis der ikke var et indskolingstilbud, så var vi ikke flyttet hertil. Det er rigtig vigtigt med en skole," sagde han, og Birgitte Damm gav ham ret:

"Lad os ikke skære ned - men i stedet satse på at lave en stærk profilskole med naturen og skoven som mørkesag".

Også forældre og børn fra Gadevang var mødt talstærkt op med tændte fakler og sang med akkompagnement fra Kessers banjo med på "Barndommens Land" af Benny Andersen.

"Det er utrolig vigtigt for Gadevang som lokalsamfund, at skolerne og institutionerne forbliver, så vi kan tiltrække nye børnefamilier. Gadevang Asyl er et pædagogisk fyrtårn - og det må man ikke slukke for," sagde Anikka Ipsen.

"Bevar Nødebo Skole" stod der blandt andet på skiltene, politikerne blev mødt med.

Formand: Gør stort indtryk

Hillerød Posten nåede at få en hurtig kommentar af udvalgsformand Rikke Macholm (SF), inden hun gik ind til mødet:

"Det går utroligt stort indtryk at se så mange mennesker, der er mødt op med deres budskab. Det er fantastisk med så stort et fremmøde. Men vi står i en håbløs situation med rigtig mange forslag til omprioriteringer i de kommende budget. Vi skal finde spareforslag for tre procent, og jeg synes slet ikke, vi kan finde så meget. Nu skal forslagene indgå i budgetforhandlingerne, så der er en lang proces forude, hvor der ikke en afklaring på vej lige nu," sagde hun.

Forslagene skal i høring frem til 9. april, og byrådet træffe beslutning om den nye struktur på deres møde den 27. maj.
Læs om, hvad politikerne besluttede på mødet HER

null

Publiceret 04 March 2015 12:00