Forældre gjorde onsdag morgen opmærksom på, hvor vigtige skolerne er for Nødebo og Gadevang - de håbede, politikerne ikke ville sende scenarie 4 i høring, men det skete altså alligevel. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Forældre gjorde onsdag morgen opmærksom på, hvor vigtige skolerne er for Nødebo og Gadevang - de håbede, politikerne ikke ville sende scenarie 4 i høring, men det skete altså alligevel. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Politikerne sender skolelukninger i høring - trods modstand

Børneudvalget valgte at sende alle forvaltningens forslag i høring. Venstre melder ud, at de vil bevare skolerne

Lukninger af skolerne i Gadevang og Nødebo kan stadig blive til virkelighed, efter politikerne i Børne- og Familieudvalget onsdag diskuterede forvaltningens oplæg.

Udvalget besluttede nemlig at sende hele forvaltningens rapport 'Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune' i høring uden fjerne scenerie 4, hvor skoledriften i Nødebo og Gadevang ophører fra august 2016.

“Vi sender forvaltningens rapport ud, som den er, og så lader vi vores stillingtagen afhænge af de høringssvar, der kommer ind,” forklarer formand Rikke Macholm fra SF.

“Som udgangspunkt er vi alle imod at lukke skoler, men i øjeblikket har vi en opgave, som vi ikke har løst, og det er at finde forslag til besparelser på tre procent af området. Så vi er nødt til at se på, hvordan vi løser det, og hvad der er af muligheder”.

Udvalgsmedlem Mette Thiesen fra de Konservative synes heller ikke, det er "specielt spiseligt at lukke skolerne i Nødebo og Gadevang":
"Det er en forholdsvis lille besparelse, det giver, og som udgangspunkt er det en dårlig idé at lukke skoler og institutioner, der fungerer rigtig godt. Samtidig er skolerne med til at holde liv i lokalsamfundene, og små børn har brug for en skole tæt på. Men det er for tidligt i processen at afvise noget definitivt, og lige nu har jeg stillet en masse spørgsmål til forvaltningen, som jeg afventer svar på. Samtidig vil jeg hellere sende hele det rå materiale ud, så folk kan komme med alternative løsninger og forslag. Der vil være nogen, der er imod indholdet i nærmest alle scenarierne, så det er vigtigt, at vi får alle høringssvar ind, før vi tager stilling til noget," siger hun.

Vil ikke lukke skoler

Venstre meldte kort efter mødet ud i en pressemeddelelse, at partiet vil bevare skolerne i Gadevang og Nødebo:

"Det er en hjørnesten i Venstres skolepolitik, at vores skolestruktur skal passe til vores kommunestruktur. Det vil sige en struktur med Hillerød som den centrale store by omkranset af attraktive og levende lokalsamfund. Venstre mener, at det vil være en alvorlig fejltagelse at fjerne det lokale skoletilbud i vores lokalsamfund. Det lokale skoletilbud er en væsentlig faktor for, at vores kommune har levende og attraktive lokalsamfund. Det er vigtigt for os, der allerede bor i kommunen. Men det er også helt afgørende for, at kommunen fortsat vil være i stand til at tiltrække nye borgere," lød det fra partiets tre medlemmer af Børne- og familieudvalget.

Partiet stemte dog alligevel for, at samtlige scenarier kommer i høring, og at lukningen af de lokale skoler dermed endnu ikke er aflivet. Det forklarede Klaus Markussen efterfølgende med, at Venstre mener, borgerne skal have mulighed for at forholde sig til hele forvaltningens beslutningsgrundlag:

"I stedet for at vi politikere begynder at sortere fra og lægge til, så har vi den holdning, at hvis vi sender det hele i høring, så får borgerne bedre mulighed for at komme med input til det hele. Det er maksimal grad af åbenhed - frem for at der er en masse politiske kompromisser og sværdslag omkring, hvad vi sender i høring," siger han.

Så kom med andre forslag

Rikke Macholm sagde efterfølgende - let spydigt, at hun glæder sig til at høre Venstres alternative forslag til besparelser:

"De har åbenbart besluttet, hvordan budgetforhandlingerne skal slutte, inden de overhovedet går i gang. Jeg ser meget frem til Venstres alternative forslag. SF har fra starten peget på, at vi kun kunne finde 1,5 procents besparelser i forslagene, mens Venstre ville finde fem procent. Nu er kompromisset endt på tre procent, og det er en meget svær opgave".

Den ændrede struktur er et de mange forslag, som skal finde spareforslag for tre procent af børne- og familieområdets budget. Udvalget skal blandt andet finde 13 millioner på skoleområdet. De endelige beslutninger tages i forbindelse med indgåelsen af budget 2016-2019.

Socialdemokraternes Christina Høi Skovdal tog som eneste udvalgsmedlem forbehold for beslutningen og ønskede en anden model sendt i høring. Det var dog ikke muligt at få en uddybende kommentar om dette inden Hillerød Postens deadline.

null

Publiceret 04 March 2015 15:00