Børn fra Ålholmskolen hjalp børn fra Sophienborgskolen med at lave pilehegn.

Børn fra Ålholmskolen hjalp børn fra Sophienborgskolen med at lave pilehegn.

Børn genplanter planeten ved Husmandsstedet

I april/maj planter børn over hele landet 70.000 træer for et bedre klima. I sidste uge var børn fra Sophienborgskolen ude og plante træer ved det lille frilandsmuseum Husmandsstedet

Af
Tekst og foto: John Jessen Hansen

Stik spaden i jorden – det er forår. Derfor vandrer 20.000 børn fra 220 skoler ud i solen og planter 70.000 træer for et bedre klima med Genplant Planeten.
I sidste uge var børn fra Sophienborgskolen ude og plante træer ved Husmandsstedet ved deres skole. Formålet var at skærme det lille Frilandsmuseum af fra det omgivende etagebyggeri.
Der blev gravet og plantet 200 træer, noget der tog flere timer. Efter det hårde arbejde var der hjemmebagt brød fra stenovn med syltetøj og saftevand.
"Formålet med Genplant Planeten er at vise børn, at de selv kan handle aktivt for et bedre klima. Projektet sætter samtidig fokus på, at træplantning, bæredygtigt skovbrug og brug af træ er en del af løsningen på klimaproblemet. Med Genplant Planeten får skolerne gratis træer, som de enten planter til skoleskove og grønne klasseværelser på skolens område - eller planter i skove som nyplantning eller genplantning", siger museumsinspektør Lars Mørch fra Folkemuseet.

Globalt perspektiv

"De danske børn er ikke alene om at plante træer for et bedre klima. Overalt på kloden plantes der. Genplant Planeten er en del af det globale skoleplantningsprojekt ”Replant the Planet”, hvor børn i 30 lande planter træer for klimaet", siger Ulrik Hansen, der er lærer på Sophienborgskolen.
Samtidig er Genplant Planeten også en del af FN"s globale ”Billion Tree Campaign” under FN"s Miljøhandlingsprogram UNEP. Kampagnens første målsætning om at der skulle plantes et træ for hvert menneske på jorden – i alt syv milliarder træer – inden udgangen af 2009 er blevet nået.
Næste mål er 12 milliarder træer før udgangen af 2010.
Skolebørnene fra Ålholmskolen og Sophienborgskolen som planter er en del af denne store bevægelse.

Isabel fra 3.A på Sophienborgskolen planter træer mens børn fra Ålholmskolen klasse 0 ser på.

Isabel fra 3.A på Sophienborgskolen planter træer mens børn fra Ålholmskolen klasse 0 ser på.

En flok gæstende børn danser spontant om et lille juletræ på Husmandsstedet og synger julesange.

En flok gæstende børn danser spontant om et lille juletræ på Husmandsstedet og synger julesange.

Alice og Ida fra 3.B på Sophienborgskolen planter træer sammen med Isabel fra 3.A.

Alice og Ida fra 3.B på Sophienborgskolen planter træer sammen med Isabel fra 3.A.

Museumsinspektør Lars Mørch fra Folkemuseet får hjælp af Elias på syv år til at lave et pilerækværk.

Museumsinspektør Lars Mørch fra Folkemuseet får hjælp af Elias på syv år til at lave et pilerækværk.

Museumsinspektør Britt Juul fra Folkemuesset bagte brød i stenovn til de mange flittige børn.

Museumsinspektør Britt Juul fra Folkemuesset bagte brød i stenovn til de mange flittige børn.

Publiceret 09 May 2010 06:00