Foto: John Jessen Hansen

Foto: John Jessen Hansen

Job og energi i fokus på Hillerød Rådhus

Byggebranchen var onsdag samlet til miljømesse på Hillerød Rådhus

Der skal bruges både pisk og gulerod for at begrænse energispildet i danske boliger. Det var konklusionen hos en enig byggebranche, da LO holdt energimesse på Hillerød rådhus onsdag. På messen viste 13 firmaer produkter, uddannelsestilbud og finansieringsmuligheder for energiforbedringer i boliger. Der var blandt andet energivinduer, solfangere til varmt vand og solceller til el- produktion, varmepumper, mineraluld, papiruld og nytænkning i konstruktioner.

For lidt tilskud

Derudover var der indlæg fra alle sider af byggebranchen. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut , Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri og Gunde Odgaard, Bygge-, Anlægs- og Træ Kartellet kom med forskellige synsvinkler på muligheder og udfordringer både teknisk og lovgivningsmæssigt. Der var enighed om at regeringens "boligforbedringspakke" på 1½ milliard er alt for lille til at bremse op for den stigende arbejdsløshed, og der var kritik af, at der også gives tilskud til "ryatæpper og nye kakler", som Michael H, Nielsen udtrykte det. "Tilskudsordningen skal fortsættes, men den skal målrettes efter forbedringer, der begrænser energiforbruget, så det kommer miljøet - og dermed os alle - til gode," sagde Gunde Odgaard. Muligheden for nye arbejdspladser i Nordsjælland interesserede naturligvis de lokale fagforeningsfolk, og der blev blandt peget på, at hvis Topsøe i Frederikssund starter masseproduktion af solceller, kan det betyde mange nye jobs i Nordsjælland. "Passiv-huse, som ikke bruger mere energi, end de selv opsamler, er ved at være umoderne - næste skridt er "aktiv-huse", som producerer mere energi, end de bruger. De findes faktisk allerede, og nu går regnestykket på, hvornår de har samlet så megen solenergi, at de har "tilbagebetalt" den energi, der blev brugt på husets opførelse og fremstilling af materialerne," fortalte Henriette Hall-Andersen.

Foto: John Jessen Hansen

Foto: John Jessen Hansen

Lovgivning mod energispild

Flere deltagere efterlyste strammer lovgivning mod energispild. "Hvorfor er det lovligt at lade energien fosse ud af f.eks uisolerede rør, fordi en virksomhed har en ledelse, der er ligeglad," spurgte en lokal elektriker. "Selvfølgelig er der nuancer, men det var godt at høre, at byggebranchen står sammen, lægger pres på regeringen, men også selv er parat til at tage ansvar for at stoppe energispildet. Der er jo penge i det for os alle, men først og fremmest er det ansvaret for miljøet, der er kommet i centrum, og det giver håb om stærkere teknologisk udvikling og flere arbejdspladser til gavn for vores fælles fremtid," siger Tue Tortzen, formand for LO midt.

Foto: John Jessen Hansen

Foto: John Jessen Hansen


Energitjenestens bus holdt udenfor rådhuset. Foto: John Jessen Hansen

Energitjenestens bus holdt udenfor rådhuset. Foto: John Jessen Hansen


Arbejdernes Landsbank gav tips til finansiering af miljøvenlige reparationer af for eksempel huset. Foto: John Jessen Hansen

Arbejdernes Landsbank gav tips til finansiering af miljøvenlige reparationer af for eksempel huset. Foto: John Jessen Hansen

Publiceret 23 April 2009 12:13