"Kommunens arbejde for naturen og biodiversiteten, som på alle områder trænger til et løft," skriver Michael Liesk fra Danmarks Naturfredningsforening. Privatfoto

DEBAT: Stort behov for kommunale naturpolitiker

Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød ved Michael Liesk, Humlehaven 16, Hillerød

debat Hillerød Kommune har en strategi for bynatur under udarbejdelse, og i Danmarks Naturfredningsforening ser vi frem til den offentlige høringsproces.

De seneste år har beskyttelse af naturen i Hillerød kommunen generelt været under pres.

Byfortætning og nye byområder har presset bynaturen. Mud-race, hvor over 2000 deltagere har pløjer sig gennem sårbar natur, det slider på naturen, ligesom der på Hillerød Stadion flyder granulat fra kunststofbanerne frit ud i naturen, og de sidste store træer i byrummet ved Hillerød Kirke og vandværket i Frederiksgade har måtte lade livet.

Byfortætning har blandt andet medført øget trafik og behov for parkering. Her har partier i byrådet foreslået at veksle naturområder til asfalt. Vi mener ikke, at naturen skal betale prisen for denne udvikling. Vi ønsker derimod at begrænse trafikken og den luftforurening, den medfører.

Vi mener ikke, at naturen skal betale prisen for denne udvikling. Vi ønsker derimod at begrænse trafikken og den luftforurening, den medfører

Forslaget om at tilslutte sig ”Giftfri haver” blev skudt ned af et flertal af byrådet, og siden hen har forslag samlet støv i udvalget for natur, miljø og klima. Vi har i DN ikke fået svar på vores henvendelser vedrørende kunststofbanerne og vores forslag til at begrænse ”mikroplast”-forureningen, herunder en konkret anvisning til spillerne og deres forældre om at begrænse spredningen.

Kommunen er forpligtig til at sikre naturen i §3-områder. Det er lovpligtigt at udpege nye naturarealer til Grønt Danmarkskort, opgaver som kommunen skal løse og indarbejde i kommuneplanen, senest i 2021. Naturpolitikker tager sigte på at beskytte naturen, øge biodiversiten gennem fredninger, vild natur og bynatur til glæde for borgerne.

Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet en lang række materialer, som kan bidrage til kommunens arbejde for naturen og biodiversiteten, som på alle områder trænger til et løft.

Publiceret 29 November 2019 16:00