"Der bør stilles strenge krav til byggehøjder, materialevalg, byggearealer og tilpasning til den eksisterende - især ældre - bygningsmasse," skriver Knut Kallhovde. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Hillerøds by- og arkitekturpolitik: Klar - parat - for sent?

Knut Kallhovde, Glarborgvej 3, 3400 Hillerød

Det er positivt, at Hillerød kommune nu tager initiativ til at indkalde til en offentlig høring af byens kommende by- og arkitekturpolitik. Det finder sted torsdag 5. december kl 17 i Festsalen på Sdr Jernbanevej 4D.

Hvorvidt det blot er en for kommunen uforpligtende høring, eller om det er en invitation til reel involvering, er lidt uklart.

Borgerinvolvering i byplanlægning bør være grundlaget for byens fremtidige by- og arkitekturstrategi. En kollektiv, lokal, demokratisk og åben debat er den bedste måde at opnå en bredest mulig tilslutning og accept blandt byens borgere. Byggematadorer og mægtige kapitalfondes økonomiske interesser og modernistiske arkitekters personlige smagspræferencer skal ikke være styrende for udviklingen af Hillerøds bykerne.

Hillerød kommune udsendte tidligere i år en spørgeskemaundersøgelse, hvor over 1.000, primært Hillerødborgere, deltog. Borgernes holdning var at:

• Byg IKKE højere! (Syv ud af ti)

• Byg IKKE tættere! (Seks ud af ti)

• Udvid i stedet byen! (Otte ud af ti)

• Gamle bygninger må bevares og nyt må bygges andre steder! (Otte ud af ti)

• Gamle bygninger skal ikke vige for en ”moderne by”! (Ni ud af ti)

• Nybyggerier skal tilpasses eksisterende (oprindelig) bygningsmiljø! (Seks ud af ti)

Formanden for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Dan Riise (V) udtalte dengang at, "... vi fornemmer ... at folk ikke ønsker, at byen skal blive højere” og ”... flere ønsker sig, at byen breder sig i forhold til, at den bliver bygget i højden”. Jeg håber, ABT-udvalget tager borgernes tilbagemeldinger alvorligt.

I flere nordiske byer ser vi desværre mange eksempler på, at kommuner overlader udviklingsplaner til entreprenører, bygherrer, kapital- og pensionsfonde og arkitekter uden at involvere borgerne. ”Pseudohøringer” kommer som regel for sent - eller de har ingen indflydelse på det, som allerede er aftalt mellem kommuneadministrationen og private byggeaktører. Dertil gives der for mange dispensationer fra lokal- og reguleringsplaner og der afviges desværre fra de vedtagne retningslinjer i byggesagsbehandlinger.

Der bør stilles strenge krav til byggehøjder, materialevalg, byggearealer og tilpasning til den eksisterende - især ældre - bygningsmasse.

Lad borgerinvolveringen i Hillerød reelt føre til, at visionerne for Hillerøds by- og arkitekturudvikling sker i respekt for Hillerøds oprindelige og traditionsbaserede arkitektur; og som gør Hillerød til et særligt sted.

Publiceret 25 November 2019 17:00