Det skal være slut med bygherrer med ugennemtænkte skuffeprojekter, skriver Flemming Thornæs fra SF. Arkivfoto

Det skal være slut med bygherrer med ugennemtænkte skuffeprojekter, skriver Flemming Thornæs fra SF. Arkivfoto

DEBAT: Arkitekturpolitik er et fornemt stykke arbejde

Flemming Thornæs, cand. arch., formand, SF Hillerød, Skovlyet 4, Gadevang, Hillerød

Hillerød kommune har offentliggjort et udkast til arkitekturpolitik. Og lad det være sagt med det samme – med sine 63 sider – er det et meget fornemt og gennemarbejdet dokument.

Det behandler landskabet, byen Hillerød og dens forskellige områder, de mindre byer og landsbyer. Og den opstiller pejlemærker for god arkitektur, som skal passe ind i helheden, give noget til byen, fortælle videre på kulturarven, understøtte byens hierarki, være bæredygtig og indbyde til bevægelse.

I SF er vi glade, fordi vi har argumenteret for en arkitekturpolitik i mange år og især i forbindelse med de senere års byggerier, som eksempelvis Frederiksbro, the Hill eller Markedspladsen.

I SF er vi glade, fordi vi har argumenteret for en arkitekturpolitik i mange år og især i forbindelse med de senere års byggerier, som eksempelvis Frederiksbro, the Hill eller Markedspladsen

Men denne arkitekturpolitik er et produkt af mange menneskers indsats, på tværs af politiske og kulturelle skel og derfor tak til alle, der har givet sin mening til kende og dermed medvirket til, at kommunen nu kan få et værktøj, som kan medvirke til at genrejse god arkitektur, som noget, vi alle kan få glæde af i vores daglige hverdag.

Slut med lavthængende altaner og bygherrer med ugennemtænkte skuffeprojekter. Og ja tak til flere arkitektkonkurrencer, så vi alle kan få flere svar på en stillet opgave.

Denne arkitekturpolitik følges op af en arkitekturscreening, som indeholder en lang række spørgsmål, både til kommunens forvaltning og til kommende bygherrer, og som skal sikre, at kommende projekter er gennemtænkte. Det kan vise sig at blive det vigtigste arbejdsdokument.

Det er et læseværdigt dokument, som kan anbefales alle med interesse for kommunens udvikling

Der er grund til at ønske Hillerød kommune - og det vil sige såvel politikere, forvaltningen som os alle sammen - tillykke med udkastet. Det er et læseværdigt dokument, som kan anbefales alle med interesse for kommunens udvikling, det vil sige fra de helt store landskabslinjer og til de helt små detaljer i den enkelte bygning, som kan vække glæde, beundring eller fascination i vores dagligdag.

Publiceret 14 November 2019 19:00