Mudrace ødelægger naturen i Selskov, hvor arter i området skal beskyttes, mener naturfredningsforeningen. Privatfoto

Mudrace ødelægger naturen i Selskov, hvor arter i området skal beskyttes, mener naturfredningsforeningen. Privatfoto

DEBAT: Vis naturen respekt

På foreningens vegne, Michael Liesk, næstformand Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling

Den 29. september 2019 blev der i skovene og i området nær Hillerød Stadion afholdt et såkaldt Mudrace med over 3.000 deltagere. Konsekvenserne af denne omfattende aktivitet i Selskov har efterladt naturen mishandlet.

Vi vil gøre jer opmærksom på, at området er en del af et større Natura 2000-område, og derfor skal udpegede naturtyper og arter i området beskyttes. Desuden er vandløb, vandhuller og moser i Selskov omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som forbyder ændringer af den beskyttede natur, eller de er omfattede af skovlovens §28, som beskytter også små naturtyper i fredskov.

Et arrangement som mudrace forstyrrer de beskyttede vandløb og kilder og de plante- og dyrearter, som lever der. Området huser bl.a. butsnudede frøer samt andre sårbare arter. Ødelæggelse af deres yngle- og rasteområder er en meget dårlig ide.

Det undrer os, at Naturstyrelsen har godkendt afholdelse af dette arrangement i området.

Det er vores bedste overbevisning, at den behandling og den ødelæggelse, der er følgen af 3000 menneskers løb gennem skov og vandhul, ikke fremover skal finde sted i sårbar natur.

Vi henstiller til partnerne at finde et andet område og undgå at ødelægge beskyttet natur.

Publiceret 13 November 2019 14:00