Mudraceruten blev i sidste øjeblik ændret, så den førte igennem et kildevæld i Selskov. Det skal kommende løb føres udenom, skriver Naturstyrelsen, som sidenhen har besigtiget stedet og konstateret, at der er meget få synlige spor fra løbet. Arkivfoto: Presse

Mudraceruten blev i sidste øjeblik ændret, så den førte igennem et kildevæld i Selskov. Det skal kommende løb føres udenom, skriver Naturstyrelsen, som sidenhen har besigtiget stedet og konstateret, at der er meget få synlige spor fra løbet. Arkivfoto: Presse

DEBAT: Svar fra naturstyrelsen: Naturen er robust

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen på vegne af Naturstyrelsen Nordsjælland

Svar til Danmarks Naturfredningsforening på foreningens klage over årets ”Mud Race” i skovene omkring Hillerød Stadion

Statens naturområder danner hvert år ramme om en lang række friluftsaktiviteter, hvor hensynet til naturen og de andre skovgæster altid skal vægtes. Aktiviteter, som kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen som lodsejer, bliver derfor screenet i forhold til reglerne for mulig indvirkning på naturen, andre brugere, anden lovgivning mv. – det gjaldt også årets Mud Race.

Mud Race har været afholdt på Naturstyrelsens arealer i en længere årrække, tidligere under navnet Mandehørm. Eventen startede i Grønholtvang, men siden 2015 har arrangementet været afholdt i Gadevangsområdet og Selskov med udgangspunkt fra Hillerød Stadion.

Da der i dette arrangement er særlig fokus på udfordringer med forhindringer og ild, vand og mudder, sker der en detaljeret planlægning forud for løbet. Planlægningen sker i dialog mellem Naturstyrelsen og arrangøren. Naturstyrelsens medarbejdere har særlig fokus på at undgå en væsentlig negativ indvirkning på evt. sårbar beskyttet natur, her konkret i Selskov ved Hillerød. Et løb med 3.000 deltagere i terrænnet vil altid kunne ses umiddelbart efter afholdelse, specielt hvis det afholdes på en regnvåd efterårsdag. Men erfaringen er, at naturen er robust og kommer sig hurtigt.

En ændring af løbsruten i sidste øjeblik i år betød dog, at deltagerne kom til at løbe igennem et kildevæld i Selskov. På grund af kildevældet i Selskovs naturmæssige værdi vil vi derfor sikre, at løbsbanen bliver ført uden om kildevældet ved evt. kommende tilladelser.

Naturstyrelsen har sidenhen besigtiget stedet, senest i denne uge, og konstateret, at der er meget få synlige spor fra løbet.

Publiceret 13 November 2019 14:05