"Det bliver svært at lave et ”kvantespring” på DIF´s liste, når der på 2020 budgettet ”kun” er afsat anlægsmidler til en (1) kunstgræsbane," skriver Peder Bisgaard. Arkivfoto

DEBAT: Hvorfor ikke plukke de lavthængende frugter?

Peder Bisgaard, formand, Firmaidræt Hillerød, Milnersvej 35d, 3400 Hillerød

At idrætsforeningerne efterlyser både renoveringer af eksisterende idrætsfaciliteter og nye idrætsfaciliteter er ikke nyt for idrætten i Hillerød eller det politiske system. At kommunen er udfordret på anlægssiden, er heller ikke nyt – heller ikke, at det så er kulturen og idrætten, der igen må stå for skud. Derfor bliver det svært at lave et ”kvantespring” på DIF´s liste, når der på 2020 budgettet ”kun” er afsat anlægsmidler til en (1) kunstgræsbane – resten er fine ord og hensigtserklæringer og håb om at en fundraiser skaffer 50-60 mio. kroner.

Det bliver dobbelt svært, når en forening gerne selv vil betale udbygningen af en kommunal ejendom, men kommunen siger nej-tak. Da Firmaidrættens Hus er en kommunal ejendom, kan foreningen ikke låne penge uden kommunal sikkerhed, og derfor har vi bedt om et lån hos kommunen, hvor anlægsudgiften deles over 2 år i 2021 og 2022 og Firmadrætten forudbetaler 1 mio. kr. samt arbejder på at skaffe fondsmidler for ½ mio. kr. Et samlet udlæg for Hillerød Kommune på 3,9 mio. kroner fordelt over 2 år – og tilbagebetalt over 15 år, hvorved Firmaidrætten har foræret Hillerød Kommunen c. 220 m2 gratis bygningsmasse.

For Firmaidrætten handler dette om at forsøge at spille med på Hillerød Kommunes vision Bevæg dig for livet og vil med en udbygning med omklædning, spinninglokale og fitnessrum kunne aktivere mere end 500 nye borgere – borgere som på sigt vil spare kommunen for mange sygepenge. Det ville have været en win-win situation, hvis byrådet havde prioriteret anderledes og sagt ja-tak til Firmaidrættens tilbud. En sådan prioritering i et budget på over 3 mia. kroner er desværre fravalgt - i stedet ser vi frem til at høre Idræts- og Sundhedsudvalgets bud på kommunens ”kloge kvadratmetre”, som kan kompensere for Firmaidrættens beskedne ønsker.

Publiceret 04 November 2019 16:00