"Et budget, der set med idrættens briller, er noget af det værst tænkelige budget i mange år," skriver Jørgen Nielsen. Arkivfoto Free

DEBAT: Hvor er idrætten i budget 2020?

På vegne af HSI´s bestyrelse, Jørgen Nielsen, formand, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Onsdag blev budget 2020 en realitet og vedtaget af et næsten enigt byråd i Hillerød. Et budget, der set med idrættens briller, er noget af det værst tænkelige budget i mange år – en (1) hel kunstgræsbane kunne det blive til i et budget på 3 mia. kroner og med en befolkningstilvækst de næste 8 år på ca. 10%.

Med befolkningstilvæksten følger også en byudvikling, der kræver nye fritids- og idrætsfaciliteter, men det nye budget inkl. overslagsårene viser ingen konkrete tiltag – bortset fra en forligstekst med mange fine ord med ønsker om en multipark, et nyt hovedstadion og en udvidelse af Firmaidrættens Hus. Men hvad med alle de øvrige ønsker fra idrætten – bl.a. om klubhuse i forfald, en nedslidt svømmehal, en gymnastiksal med springgrav, fodboldbaner der er konstant oversvømmede etc. og de manglende fritidsfaciliteter i de nye byområder. Så hvor skal de mange nye borgere – børn som voksne – dyrke deres idræt?

Samtidig er Hillerød blevet visionskommune for Bevæg dig for livet med målsætningen om at flere skal dyrke fysisk aktivitet, og at foreningerne inden 2025 skal have øget deres medlemstal samlet med 3600 nye medlemmer. En stigning fra i dag på mere end 20 % hvilket synes umuligt, når det samlede medlemstal i HSI de seneste 5-6 år har ligget meget stabilt omkring 17.000 aktive medlemmer. Dette kan kun ske med motiverede foreninger med økonomisk opbakning til nye aktiviteter og med både fornødne og tidssvarende faciliteter, for alt kan ikke foregå i skoven. Men disse vigtige faktorer mangler i det nye budget.

På elitesiden har vi en Team Danmark aftale – en aftale der ikke har været opjusteret økonomisk i mange år, tværtimod. I budgettet er elitearbejdet beskåret med 10.000 kr de næste 4 år, samtidig med at tilskud til Nordsjællands Håndbold udfases i 2022. Men stadig – formentlig – med en forventning om, at Hillerød skal skabe nye talenter. Alle ved, at elitesport koster, og da Hillerød Elite på ingen måde er nævnt i den nye budgetaftale, er det svært at tro på guld til Hillerød.

Så når Hillerød ligger i bunden af DIF´s undersøgelse, så er det vist ikke helt tilfældigt. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har gentagne gange påpeget udfordringerne for idrætten i de kommende år og vil gerne indgå i en dialog med Idræts- og Sundhedsudvalget om, hvordan vi i fællesskab får overbevist det øvrige byråd om, at idrætten er det største kommunale ”forebyggelsesprojekt”. Men det kræver, at HSI spørges, før der tages beslutninger om at involvere idrætten i nye tiltag. Det kræver også, at det samlede byråd prioriterer idrætten. Nuvel – alle har krav på en god alderdom – også idrætsfolk. Men hvis idrætten indtænkes mere i forebyggelsesstrategien, og man giver idrætten de rette muligheder, så vil Hillerød Kommune på sigt spare rigtig mange penge. Men det kræver mod til at opprioritere idrætten. Tør byrådet det?

Publiceret 04 November 2019 18:00