"De rester af bykernens gamle bymiljø, der endnu ikke er revet ned, fortjener at overleve," skriver Frank Jørgensen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Borgerforslag: Bevar bymidten – brems byfortætning og nybyggeri

Frank Jørgensen, Skovledet 119 A, st. tv., Hillerød

Jeg holder meget af Hillerød, som byen er (eller rettere: som byen var, indtil for få år siden). Og foreslår derfor at beskytte og bevare det af Hillerøds bymidte som endnu står tilbage.

Igennem min barndom og ungdom blev rigtig mange gamle huse i Hillerød bulldozet bort: Byens indbyggere skulle have glæde af mere plads, grønne kiler, lys og luft – og væk fra baggårdenes skygger. Nu skal Hillerøds borgere - i byfortætningens navn – mases sammen, lukkes inde mellem dominerende nybyggerier. Med mere uro og nabolarm, mere indkig til hinandens privatliv til følge.

Vi skal leve mere i skygge fra nye høje etageejendomme, have færre grønne nærområder, mindre plads, lys og luft. Kort sagt: Et skridt tilbage mod tiden med baggårdene.

De rester af bykernens gamle bymiljø, der endnu ikke er revet ned, fortjener at overleve, og bør ikke ødelægges eller spærres inde bag dominerende nybyggeri. De fleste mennesker vil gerne kunne genkende den by, de er vokset op i, så hold nu op med at gøre vores dejlige by stadig mere historie- og identitetsløs.

At byfortætning også medfører mere trafikkoks på midtbyens smalle gader, parkeringspladsmangel og pres på byens infrastruktur i øvrigt, har andre allerede meget glimrende gjort opmærksom på. Vil dialogmøder og en stadsarkitekt mon gøre nogen væsentlig forskel, så længe politikken om byfortættelse fastholdes som overordnet, ufravigeligt dogme? Det tvivler jeg på.

Derfor mit forslag: Beskyt og bevar Hillerød bymidte – stop venligst byfortætning og al nybyggeri i bykernen nu, inden byens sjæl og historie ødelægges endnu mere! Især de seneste 10 års sjuskede byudvikling skærer dybt i hjertet.

Ovenstående er et borgerforslag, jeg håber, mange vil skrive under på. Det kan du gøre på kommunens hjemmeside https://www.hillerod.dk/indflydelse-og-politik/politik/faa-din-sag-i-byraadet/

Publiceret 31 October 2019 19:00