Det er her på Slangerupgade 47-51, der skal opføres boliger. Arkivfoto: Martin Warming

Det er her på Slangerupgade 47-51, der skal opføres boliger. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: "Udvalgsformand løber fra sit ord"

Gert Junker, P Mogensensvej 4, 3400 Hillerød på vegne af Facebook-gruppen 'Slangerupgade 47-51'

Gert Junker, P Mogensensvej 4, 3400 Hillerød på vegne af Facebook-gruppen 'Slangerupgade 47-51'

På et møde med beboerne omkring byggeriet Slangerupgade 47–51 den 27. marts 2018, gav vi meget kraftigt udtryk for, at hvis man valgte at pilotere med pæle, ville vores huse med stor sandsynlighed lide stor overlast, fordi de fleste huse her i området er fra en tid, hvor man ikke brugte jern i fundamentet og ligger på mosejord.

Dan Riise (V) (formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, red) udtalte klart, at der ikke skulle bankes pæle i, fordi der findes en mere skånsom løsning, og hvis en bygherre vil bygge her, må de gøre det sådan.

Man kan bore huller og støbe pælene på stedet, hvilket ikke vil give alle de rystelser, som er en meget dårlig påvirkning for husene i området.

Dan Riise udtalte ved samme lejlighed, at det ikke kunne være rigtigt, at det er husejerne, der skal betale for at kortlægge/sikre deres huse - den udgift må bygherre stå for.

Men meget har ændret sig siden. Hillerød kommune og Dan Riise er gået med til, at der bankes pæle i, fordi den anden løsning bliver for dyr. Og husejerne selv må stå med bevisbyrden for deres huse, hvis der kommer skader.

Så nu står alle husejerne tilbage med en lang næse, og Dan Riise holder ikke sit ord. Vi kan kun se det som, det er vigtigere at efterkomme en udenbys bygherre end at holde ord over for byens skatteborgere, som det blev lovet i sommeren 2018.

Læs svar fra Dan Riise her:

Publiceret 24 October 2019 19:22