Det er her på Slangerupgade 47-51, der skal opføres boliger. Arkivfoto: Martin Warming

Det er her på Slangerupgade 47-51, der skal opføres boliger. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Udvalgsformand: "Jeg er ked af, at I går rundt og føler jer taget ved næsen"

Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Dette læserbrev er et svar på et læserbrev fra Gert Juncker på vegne af Facebook-gruppen Slangerupgade 47-51, som du kan læse herunder:

Jeg er ked af, at I ikke er tilfredse med resultatet. Vi har i udvalget fra første borgermøde arbejdet på at lave en lokalplan, alle var glade for.

I det første forslag skulle der grundvandssænkes, så parkeringen kunne ligge under jorden, og i den anledning håbede jeg, at pilotering kunne undgås. Men det blev stoppet, da I var meget bekymret for, at jeres huse og kloaker skulle synke, og det har ikke været muligt at undgå begge ting. Jeg mener stadig, at det ikke er husejerne, der skal kortlægge/sikre deres huse. Den udgift er bygherres.

I det forslag, som er til høring nu, bygges der oven på jorden - uden grundvandssænkning - men det gør også, at der vil blive piloteret, og inden det påbegyndes, skal bygherre registrere alle huse omkring pladsen og sætte vibrationsmåler op, mens de banker. Hvis der sker skader på anden mands ejendom, skal bygherre erstatte dette fuldt ud.

Der er taget to projekter helt af bordet. Bebyggelsen er blevet lavere mod jer. Større afstand til skel. Lavere bebyggelsesprocent. Ingen parkeringskælder, så grundvandssænkning undgås. Gavle og facader er nu uden vinduer og altaner. Ingen tagtersassser. Beplantning i skellet ind mod jer. Så jeg er ked af, at i går rundt og føler jer taget ved næsen.

Det er i øvrigt uden sidestykke i Hillerøds historie at der er holdt to offentlige borgermøder plus et indbudt møde med nærmeste naboer, og alle disse ting er blevet ændret på baggrund af møderne med jer.

Jeg vil på baggrund af jeres læserbrev bede bygherre om at tage et møde med jer, inden de starter piloteringen, så eventuelle spørgsmål kan blive afklaret.

Publiceret 24 October 2019 20:00