Peter Ingemann Bentsen. Arkivfoto: Privat

Peter Ingemann Bentsen. Arkivfoto: Privat

DEBAT: Budgettet fra et Konservativt synspunkt

Peter Ingemann Bentsen (K) og Nicolai Frederiksen (medlem af byrådet for K)

Det Konservative Folkeparti er et ansvarligt parti og er også i år med i budgetaftalen for Hillerød Kommune. Vi ønsker ikke at efterlade forvaltningen i en situation, hvor de skal udføre deres arbejde uden økonomiske rammer. Selve budgetforliget er set med et konservativt synspunkt en blandet buket med enkelte tidsler.

Der blev sat penge af til at gøre noget ved trængslen i bymidten til gavn for både bilister og de svage trafikanter. I 2020 penge til en behovsanalyse og i 2021 kr. 7,0 mio. til at gennemføre tiltag.

I 2020 blev der afsat yderligere kr. 4,0 mio. til renovering af vores fælles bygninger og kr. 2,0 mio. til bedre asfalt. Vi ved, det er for lidt, men det var vigtigt for Konservative igen at få fokus på vedligehold af vores fælles værdier. Målsætningen er at forøge beløbet yderligere de kommende år.

Samlet undgik vi besparelser på de store borgernære områder.

Særligt var det vigtigt for K at bevare værdighedsmidlerne på ældreområdet. På skoleområdet undgik vi besparelser og kunne fastholde budgettet fra 2019 reguleret med befolkningsudviklingen. Set i det lys var takstforhøjelser på HFO-områderne spiselige, når det tages i betragtning, at åbningstiden er forøget som følge af aftalen om nedsat skoletid. Vi ligger nu på niveau med andre kommuner, vi kan sammenligne os med.

På det sociale område blev der gjort op med flere års efterbevillinger som følge af det stadig stigende antal personer med diagnoser. Ressourcerne udnyttes bedre, når forvaltningen på forhånd kender den økonomiske ramme og ikke må forlade sig på løbende efterbevillinger.

På børneområdet venter kommunerne på et udspil fra regeringen om penge til opnormeringer. K er altid glade for ekstra ressourcer til vores børn, men havde gerne set, at pengene havde været udmeldt inden budgetforhandlinger i kommunen. K tror, vi får mere for pengene, når vi kan planlægge og disponere på forkant og ikke på efterbevilling.

Tak for en god og konstruktiv dialog med partierne i byrådet om vores fælles leveforhold.

Nikolaj Frederiksen (K). Arkivfoto: Mdt

Nikolaj Frederiksen (K). Arkivfoto: Mdt

Publiceret 24 October 2019 18:00