Michael Liesk undrer sig over, at han blev mødt af et syn af gummigranulat inden for og ikke mindst uden for de to kunststofbaner på Hillerød Stadion forleden, skriver han. Foto: Michael Liesk

Michael Liesk undrer sig over, at han blev mødt af et syn af gummigranulat inden for og ikke mindst uden for de to kunststofbaner på Hillerød Stadion forleden, skriver han. Foto: Michael Liesk

DEBAT: Mikroplast på banerne efterlades i naturen og tæt på et mindre villakvarter

Michael Liesk, bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforenings Hillerød-afdeling, Humlehaven 16, Hillerød

Sort af gummigranulat inden for og ikke mindst uden for de to kunststofbaner på Hillerød Stadion var det syn, jeg mødte, da jeg ganske uhindret besøgte banerne tirsdag 22. oktober.

Gummigranulat kategoriseres som mikroplast og følgende anvisninger har Miljø og Fødevarestyrelsen til dem, der bruger banerne.

- vask hænder efter spillet og inden du spiser.

- rens hurtigt evt. sår og hudafskrabninger efter spil

- ”ikke bide i græsset”, det er ikke sundt at sluge gummi i større mængder.

- undgå granulat indendørs.

- får man en allergisk reaktion på huden fra kontakt med banen - rødme, hævelser, kløe og småblærer skal man søge læge.

Noget tyder på, at man skal forholde sig til problemet med granulatet, der fortrinsvis stammer fra gamle bildæk.

Her på banerne efterlades mikroplast i naturen og tæt på et mindre villakvarter. Der er ikke opsat afgrænsninger til banerne, der kunne forhindre spredning. Det opsatte hegn skal vel i princippet forhindre uønsket brug og færdsel på området, når man tager anvisningerne i betragtning. Sådan er det ikke i dag!

Der findes endnu ikke nogen forskning på området, men det siger vel sig selv, at det ikke er særligt hensigtsmæssig for hverken naturen, dyrene og mennesker, at forholdene er som på billederne.

Danmarks Naturfredningsforening intet har imod muligheden for at dyrke sport året rundt, men på sigt er hensynet til miljøet ligeledes en væsentlig del af en bæredygtig løsning

Danmarks Naturfredningsforening har henvendt sig til byrådets udvalg for Klima, Natur og Miljø, Byplans og Teknik og Idrætsudvalg med henblik på en dialog vedrørende forholdene for de eksisterende baner samt den kommende bane i Skævinge.

Jeg skal for en god ordens skyld understrege, at Danmarks Naturfredningsforening intet har imod muligheden for at dyrke sport året rundt, men på sigt er hensynet til miljøet ligeledes en væsentlig del af en bæredygtig løsning.

Publiceret 23 October 2019 17:00