"Det er helt uacceptabelt, at plast fra Europa eksporteres til Asien eller andre verdensdele og bliver dumpet uden hensyn til miljø og mennesker," skriver Vestforbrænding - og det refererer Hillerød Forsyning til. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: Affaldssortering er en del af løsningen

Hillerød Forsyning på vegne af Klaus Markussen, bestyrelsesformand, Hillerød Forsyning

(Svar på debatindlæg af 12. oktober 2019). På Hillerød Postens debatsider giver Thomas Eiermann den 12. oktober 2019 udtryk for, at han ønsker aktindsigt i Hillerød Kommunes plastsortering, og at han ikke ønsker dokumentation personligt, men gennem artikler i Hillerød Posten.

Som svar på debatindlægget vil vi først og fremmet beklage, hvis der har været en misforståelse, for Hillerød Forsyning vil gerne svare på henvendelser. Vi har dog ikke mulighed for at håndtere aktindsigtssager via læserbreve.

Det spørgsmål, som Thomas Eiermann i øvrigt stiller, vil vi naturligvis meget gerne besvare, i dette tilfælde spørgsmålet om: Hvor bliver affaldet af?

Det indsamlede plastaffald i Hillerød Kommune bliver håndteret af Vestforbrænding, der ejes af 19 ejerkommuner, herunder Hillerød Kommune. På Vestforbrændings hjemmeside kan man læse mere om, hvordan plastaffaldet bliver håndteret

Som uddybning kan man læse følgende udtalelse fra Vestforbrændings chefjurist Jan Petersen i en pressemeddelelse af 29. september 2019:

”Det er helt uacceptabelt, at plast fra Europa eksporteres til Asien eller andre verdensdele og bliver dumpet uden hensyn til miljø og mennesker. Det skal vi gøre alt for at undgå.

Vestforbrænding har en aftale med en af Europas største genanvendelsesvirksomheder, ALBA, om at modtage og udsortere plast til genanvendelse. Det er et krav i aftalerne med ALBA, at den udsorterede plast skal afsættes til virksomheder, der er certificeret til at arbejde med genanvendelse.

Vestforbrænding har i juni i år stoppet et nyt udbud for at sikre, at kravene til aftagerne i fremtiden bliver endnu mere præcise, og at vi bedre kan følge de enkelte led, som plasten gennemgår efter indsamling og udsortering”.

Derudover vil vi gerne henvise til Klaus Markussens læserbrev af 22. september 2019, der også forholder sig til, hvad vi gør med plastaffaldet.

Publiceret 15 October 2019 10:00