Radikale Venstre glæder sig bl.a. over, at kommunen nu budgetlægger med en økonomi, der gør kommunen endnu bedre rustet til en fokuseret indsats på det specialiserede voksenområde, når børn fylder 18 år. Foto: Martin Warming

Radikale Venstre glæder sig bl.a. over, at kommunen nu budgetlægger med en økonomi, der gør kommunen endnu bedre rustet til en fokuseret indsats på det specialiserede voksenområde, når børn fylder 18 år. Foto: Martin Warming

DEBAT: Budgetforlig med Radikale briller

Christina Thorholm og Jørgen Suhr, byrådsmedlemmer, Radikale Venstre

Det er en styrke for en kommune, at vidt forskellige partier kan finde hinanden i et forlig omkring kommunens budget. Alle har måttet acceptere et par tidsler i forligsbuketten. Vi glæder os bl.a. over:

Vi har sikret økonomi til at fastholde normeringerne på vores plejehjem. Her gør medarbejderne en stor indsats for at give de ældste medborgere i Hillerød Kommune en værdig pleje og omsorg. Vi har fokus på at beholde dagcenterpladserne, nedbringe ventetiden ved hjælpemiddelansøgninger og på at forbedre demensindsatsen, f.eks. aktiviteter til yngre demente.

Der budgetlægges nu med en økonomi, der gør os endnu bedre rustet til en fokuseret indsats på det specialiserede voksenområde, når børn fylder 18. For vores børn og unge har vi også sikret midler til reformoplægget med plads til forskellighed. Det er et vigtigt nyt skridt for bedre at tilgodese børn med forskellige handicap, herunder autisme.

Det er godt, at vi ikke sænkede normeringerne på daginstitutionerne, som der var lagt op til

Det er godt, at vi ikke sænkede normeringerne på daginstitutionerne, som der var lagt op til. Vi havde gerne set, at vi allerede nu – uafhængigt af de igangværende finanslovsforhandlinger – havde taget et først skridt for at løfte normeringerne til landsgennemsnittet.

Hver en krone af anlægsrammen er afsat. Vi kunne også have ønsket os en hurtigere udbygning af sundhedscenteret, flere penge til vedligehold og renovering af vores bygningsmasse og en langt større pulje til vedligehold af veje og cykelstier. Men godt, at cykelstien på Tamsborgvej kom med i budgettet. Som udviklingskommune er der et kæmpe pres bl.a. med udgifter til daginstitutioner, Favrholm og til bolig- og erhvervsbyggemodning. Det sætter klare rammer for og begrænsninger i forhold til en lang række andre anlægsprojekter.

Det bør være være den primære kernevelfærd, der til enhver tid prioriteres højest. Begrebet kernevelfærd kan forstås på flere måder. Desuagtet vil Radikale Venstre også fremover lade ”kernevelfærd” være omdrejningspunktet, hvorpå vi prioriterer kommunens økonomi.

Publiceret 10 October 2019 17:00