Tue Tortzen fra Enhedslisten glæder sig over, at indtægten fra mange nye, forventede borgere i Hillerød indregnes i årets budget. Arkivfoto: Mdt

Tue Tortzen fra Enhedslisten glæder sig over, at indtægten fra mange nye, forventede borgere i Hillerød indregnes i årets budget. Arkivfoto: Mdt

DEBAT: Godt resultat af årets budgetforhandlinger

Tue Tortzen (Enhedslisten), byrådsmedlem, Slettebakken 1, Hillerød

Enhedslisten i Hillerød Kommune er med i budgetforlig 2020.

Vigtigst: At indtægterne fra de mange nye borgere bliver regnet med i næste års budget. Dermed har vi kunnet undgå ubehagelige nedskæringer, fortrinsvis på ældre- og børneområdet. Vi havde gerne stemt for flere voksne i børnehaver og vuggestuer, men vi er enige i at afvente det udspil, der kommer fra regeringen.

Stigningerne i forældrebetalingen til fritidsordninger burde vi klare i fællesskab.

Forbedret indsats for børn og unge med særlige vanskeligheder kræver flere penge i kommende budgetter.

Der er langt fra nok til vedligeholdelse af vore bygninger og veje, men det er aftalt at bruge flere penge fra fremtidigt jordsalg - også til flere cykelstier

Enhedslisten fik afsat 10 millioner kroner til investeringer i solceller. Dermed er klima- indsatsen fordoblet.

Der er penge til at byggemodne Ullerød Nord og Favrholm med boliger og erhverv. Nu gælder det om at få fart i udviklingen, inden krisen kommer. Boliger og arbejdspladser giver indtægter til at sikre velfærd, kultur og bæredygtighed.

Vi er tilfredse med, at ombygningen af Torvet udsættes - og håber på en bedre plan.

Skævinge får sin kunstgræsbane. Den skal anlægges og drives efter de nyeste metoder, så den ikke forurener.

Teglgårdssøen bliver endelig badesø til sommer, så børn og voksne kan få sig en hurtig dukkert.

Der blev ikke enighed om 100 nye kolonihaver i østbyen. Vi vil arbejde videre med det.

Penge til at få mere natur ind i byen og penge til mere parkering.

Enhedslisten mener at ny parkering skal være uden for bymidten , der er allerede for mange biler i gaderne.

Ud fra de politiske og økonomiske betingelser mener vi, det er et godt resultat af årets budgetforhandlinger.

Publiceret 08 October 2019 14:30