"Desværre er der store miljøproblemer med de kunstgræsbaner, vi har anlagt, og måden vi driver dem på," skriver Tue Tortzen fra Enhedslisten. Arkivfoto

DEBAT: Bæredygtige kunststofbaner

Tue Tortzen, byrådsmedlem for Enhedslisten, Slettebakken 1, Hillerød

De idrætsforeninger og skoler, som har fået kunststofbaner, er meget glade for dem, og kommunen bør arbejde på at få Skævinge og Hillerød Øst med så hurtigt, der er råd til det.

Men desværre er der store miljøproblemer med de kunstgræsbaner, vi har anlagt, og måden vi driver dem på. Der udlægges hvert år mange tons gummifnuller på banerne for at støtte plastikstråene i bunden.

Dette smulder forsvinder, så der må lægges nyt på med jævne mellemrum. Meget ender på gulvet i omklædningsrum, i afløb og dræn. Vi ved ikke, hvor meget, der flyver videre ud i naturen, men der er ikke tvivl om, at det er en alvorlig miljøbelastning.

I Norge har man forbudt gummifnuller, det samme er ved at ske i Sverige. Der arbejdes med andre og mere miljørigtige materialer af kork eller olivenkerner, men der er også opnået gode resultater med sand. Det har den fordel, at det ikke flyver væk eller klæber til sko eller fodboldstøvler. Jeg har netop været til et seminar i Skåne, hvor det blev drøftet, hvordan man kan lave mere miljørigtige kunststofbaner. Her besøgte vi også en bane i Kævlinge som netop er anlagt med sand som bundstøtte. Det virkede som en god bane, og den fik ros af de professionel sportsfolk, som var med.

Enhedslisten foreslår, at byrådet beder Idræts- og sundhedsudvalget om at undersøge sagen snarest muligt.

Dels for at vore nye kunstgræs bliver anlagt med en mere bæredygtig teknik, og dels for at lave en plan for, hvordan vi får ændret driften af de nuværende baner, så vi ikke forurener omgivelserne med gummifnuller.

Publiceret 02 October 2019 16:00