"Kunststofbaner fremstillet af gummi fra blandt andet bildæk afgiver mikroplast ved slid. Derfor er det bydende nødvendigt, at vores baner bringes i overenstemmelse med den nye vejledning, såfremt vi skal undgå mikroplast til naturen," skriver Michael Liesk. Foto: Michael Liesk

DEBAT: Kunststofbaner og mikroplast-forurening

Michael Liesk, Dansk Naturfredningsforening i Hillerød, Humlehaven 16, Hillerød

I Hillerød Posten kunne man læse en artikel om Foreningen Kunstgræs i Skævinges ønske om en kunststofbane til brug for omegnens idrætsudøvere.

Vi har i Danmarks Naturfredningsforening og i organisationen Plastic Change fulgt udviklingen omkring det stigende anlæg af kunststofbaner i Danmark.

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke i Danmark rapporter, der kortlægger konsekvenser for miljøet af baner fremstillet at restgummi fra bildæk, termoplast, vulkaniseret industrigummi og kabler. Sådanne baner vil fra 2022 blive forbudt i EU.

Fokus på partikelforureningen i form af mikroplast fra disse baner har sidste år bevirket, at Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en ny vejledning til brug for myndighederne og involverede parter som idrætsklubberne og brugerne, når der skal anlægges en kunststofbane.

Det Svenska Miljøinstitut vurderer at cirka 500 ton mikroplast hvert år forsvinder fra de over 1.000 baner, der findes i Sverige.

Dette siger noget om omfanget af problemet og derfor er det vigtigt, at kommunerne følger den vejledning, som ministeriet har fremstillet.

Mange kunststofbaner er anlagt, inden denne nye vejledning er udarbejdet, og derfor bør kommunerne sikre sig, at disse baner følger den nye vejledning, så der ikke forsvinder mikroplast ud i naturen.

Der skal være styr på afledning fra banen, vask af støvler og tøj, og vandet skal kloakeres separat.

Alle disse forhold vil nødvendigvis medføre ekstra omkostninger ved anlæg af sådan en bane.

Af artiklen fremgår det ikke, hvilket valg Foreningen Kunstgræs i Skævinge ønsker med hensyn til banetype – så kære politikere og organisationer: Vær opmærksom på hvilken type bane og eventuelle merudgifter, som den nye vejledning kan have.

De anlagte baner skal renoveres og bringes i overensstemmelse med den nye vejledning, således at vi undgår mikroplast til naturen.

Publiceret 01 October 2019 17:00