Klaus Markussen. Arkivfoto

Klaus Markussen. Arkivfoto

DEBAT: Selvfølgelig skal vi sortere plast fra

Klaus Markussen, bestyrelsesformand, Hillerød Forsyning

I Hillerød Posten 17. september 2019 stiller Ulrik Mathorne og Elisabeth Stieper Tofte fra Liberal Alliance spørgsmålstegn ved, om grundejerne i Hillerød Kommune skal prioritere frasortering af plast, da ”Vestforbrænding kun kan dokumentere en reel genanvendelse af plast på 30 % mod lovede 75 %”.

Debatten om især husstandsindsamlet plast er aktuel, og det skal vi selvfølgelig forholde os til.

Vi skylder vores borgere, at det, de frasorterer, bliver genanvendt. Det kan der ikke herske tvivl om.

Derfor har bestyrelsen i Hillerød Forsyning for længst meddelt Vestforbrænding, at vi forventer, at der stilles krav om dokumentation for genanvendelse i en kommende kontrakt.

Vestforbrænding har meldt tilbage, at deres udbud er annulleret, og der vil ikke blive indgået en ny kontrakt, før der er vished for, at den reelle genanvendelse kan dokumenteres bedre.

Er der ikke en ny kontrakt klar, når den nuværende kontrakt udløber ved årsskiftet, vil Vestforbrænding opbevare plasten på et miljøgodkendt mellemlager.

Vi skylder vores borgere, at det, de frasorterer, bliver genanvendt. Det kan der ikke herske tvivl om

19 ejerkommuner ejer og driver Vestforbrænding, og der blev indsamlet 3.200 ton plast i 2018 via indsamlingsordningerne. Hillerød Kommune er en del af denne indsats på tværs af kommunegrænser – og det må naturligvis ikke stoppe.

En del af Liberal Alliances kritik går på, at der lægges et unødigt pres på beboerforeningerne ift. indsamlingsordningerne.

Hillerød Forsyning gør en stor indsats, og det er f.eks. muligt at få sat fælles standpladser op, og der bliver ikke sat bestemte deadlines i den forbindelse. Derfor kan jeg ikke genkende det billede, Liberal Alliance tegner.

Jordens ressourcer er begrænsede, og vi skal belaste miljøet mindre. Sortering af affald er en stor del af vores bidrag til genbrug og genanvendelse, og min oplevelse er, at sortering af affald er en indsats, som både Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og vi som borgere oplever som vigtigt.

Sidst, men ikke mindst – selvom gevinsten har været mindre, end vi forventede, hvilket er uacceptabelt, så er en lille gevinst for miljøet bedre end ingen gevinst.

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har for længst meddelt Vestforbrænding, at vi forventer, at der stilles krav om dokumentation for genanvendelse i en kommende kontrakt, skriver formand Klaus Markussen. Arkivfoto

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har for længst meddelt Vestforbrænding, at vi forventer, at der stilles krav om dokumentation for genanvendelse i en kommende kontrakt, skriver formand Klaus Markussen. Arkivfoto

Publiceret 22 September 2019 17:00

Tjener Boldt på besøg i Alsønderup

Foredrag Skuespiller Per Pallesen kommer på besøg i Kulsviergården i Alsønderup og holder foredrag om et langt liv i dansk revy og teater. Det er Lanbosenior Nordsjælland, der arrangerer foredraget i Kulsviergården, hvor alle er velkomne. hvor der også serveres kaffe og kage.

Lokale unge med i familiemusical

Per Pallesen er kendt for en lang række roller ikke mindst på revyscenen og i TV. Man behøver blot sige ”osse li’e på en studs” og ”Yes my boys”, så husker de fleste danskere Per Pallesen som Mathiesen i et forrygende samspil med Tommy Kenter.

Festskrift skildrer 50 år med Alsønderup Fester

Også i rollen i Matador som tjener på Jernbanerestauranten, Severin Boldt husker mange Per Pallesen. Desuden har han været instruktør i flere revyer og på teatret.

Det foregår torsdag 31. oktober kl. 13.30.

CV

Se billederne: Alsønderup festede trods halvskidt vejr