SF foreslår, at der etableres maximalt tre busparkeringspladser på Markedspladsen og gør Tromlepladsen klar til yderligere turistbusparkering. Arkivfoto: Martin Warming

SF foreslår, at der etableres maximalt tre busparkeringspladser på Markedspladsen og gør Tromlepladsen klar til yderligere turistbusparkering. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Turistbusser - alternative løsninger

Flemming Thornæs, formand SF Hillerød, Peter Langer, byrådsmedlem, og Rikke Macholm, byrådsmedlem

Den politiske beslutning om at ophøre med permanent turistbusparkering på Markedspladsen og benytte pladsen bag Annaborg blev modtaget med kritiske bemærkninger fra Det Nationalhistoriske Museum og Frederiksborg Slotskirke.

Der er brug for en løsning, som alle kan leve med. Både slot, slotshaver, museet og Slotskirken er af stor betydning for Hillerøds borgere, turisme, bosætning og erhvervsudvikling.

SF støtter en løsning med Tromlepladsen som fjernparkering, men anerkender behovet for afsætning eller opsamling af turister tæt på hovedindgangen.

SF foreslår følgende: På Markedsplads Syd etableres max. tre pladser til afsætning eller opsamling. Tilkørsel bør sker via det overordnede vejnet, Herredsvej og Slangerupgade. SF ønsker ikke turistbuskørsel på Frederiksværkgade, Frejasvej, Selskovvej, Holmegårdsvej, Københavnsvej og Tulstrupvej og foreslår derfor opsætning af forbudskilte.

Tromlepladsen (6200 m2) er fire gange større end det areal (1500 m2), som turistbusserne holder på i dag. Her er der plads til det nødvendige antal busholdepladser, samt en toilet- og servicebygning, til erstatning for den, som nedrives. Tromlepladsen anvendes allerede i dag af nogle busselskaber til afsætning af turister, som efter besøg i slotshaven og på slottet opsamles på Markedspladsen.

Tromlepladsen kan også være et alternativ til Teglgårdssøens parkeringsplads. Det vil kunne reducere pendlertrafik igennem byen. Lokalbanen anbefales at have standsning ved Slotspavillonen for alle tog. Alternativt kan der indsættes pendlerbus imellem Tromlepladsen og Hillerød station, også til brug for kunder til Hillerød centrum.

Således vil hillerødborgerne kunne slippe for turistbuskørsel på centrale vejstrækninger, samtidig med at turisterne belastes mindst muligt.

SF Hillerød er naturligvis åbne over for alternative forslag til en løsning, så længe det ikke medvirker til en forøgelse af turistbuskørsel i det centrale Hillerød.

Publiceret 21 September 2019 16:00