Naturen skal ikke betale prisen for en byudvikling, der ikke har været gennemtænkt, når det drejer sig om de trafikale problemer, skriver Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Michael Liesk

Naturen skal ikke betale prisen for en byudvikling, der ikke har været gennemtænkt, når det drejer sig om de trafikale problemer, skriver Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Michael Liesk

DEBAT: Bøllemosen er omfattet af naturbeskyttelsesloven

Af Michael Liesk, på vegne af Danmarks Naturfredningsforening, Humlehaven 16, Hillerød

Tirsdag 17. september kunne man her i avisen læse et indlæg, hvor Tue Tortzen (Ø) foreslår dele af Bøllemosen og området heromkring udlagt til parkeringspladser.

Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød gør hermed hele byrådet opmærksom på, at området er omfattet af naturbeskyttelsesloven paragraf 3; d.v.s. at området er værnet mod ændringer i naturens tilstand. Vi undrer os samtidigt, fordi der på et netop afholdt borgermøde om bynatur - hvor også Tue Tortzen deltog - var stor forståelse for, at kommunen får lavet en strategi og plan for naturbeskyttelse, naturpleje og andre initiativer, der kan sikre biodiversiteten og levesteder for dyr og fugle.

Området er omfattet af naturbeskyttelsesloven paragraf 3; d.v.s. at området er værnet mod ændringer i naturens tilstand

Når man googler Bøllemosen, kan man læse, at det kommende byggeri på Møllebrogrunden får udsigt til den fredede Bøllemose. Den er dog ikke fredet, men alene omfattet af naturbeskyttelsesloven. Dette er udtryk for, at blandt andet naturstyrelsen lægger vægt på, at området tiltrækker trækfugle og planter og dyrearter, der trives i enge. DN har for tiden fokus på bynatur med konkrete tiltag til kommunale naturopgaver under overskriften 'Giv naturen plads' og har et samarbejde med udvalget for natur, miljø og klima herom. På det seneste har der været flere forslag fra anden side om at omdanne bynær natur til p-pladser.

Vi er klart af den opfattelse, at det ikke er naturen, der skal betale prisen for en byudvikling, der ikke har været gennemtænkt, når det drejer sig om de trafikale problemer, der nu viser sig.

Publiceret 19 September 2019 17:00