Hillerød Kommune skal tilslutte sig initiativet ”Giftfri Haver”, mener SF's byrådsgruppe, som består af Rikke Macholm og Peter Langer. Arkivfoto: Presse

Hillerød Kommune skal tilslutte sig initiativet ”Giftfri Haver”, mener SF's byrådsgruppe, som består af Rikke Macholm og Peter Langer. Arkivfoto: Presse

DEBAT: Giftfrie haver er et fælles ansvar

Rikke Macholm, byrådsmedlem for SF, på vegne af SF’s byrådsgruppe

SF i Hillerød støtter Danmarks Naturfredningsforenings forslag om, at Hillerød Kommune tilslutter sig initiativet ”Giftfri Haver” og har stillet forslag om dette til det kommende byrådsmøde.

Ved tilmeldingen opgiver kommunen det antal kvadratmeter, der ikke anvendes pesticider på. Der er dermed ikke udgifter forbundet med tilmeldingen. Da brugen af pesticider på de kommunale arealer i Hillerød Kommune er meget restriktiv, vil kommunens tilmelding kunne bidrage med at øge det registrerede giftfrie areal betragteligt og dermed være med til at synliggøre initiativet og det problem, pesticider i naturen og i vores drikkevand udgør.

Forhåbentlig vil det, at kommunen går forrest, få endnu flere private husejere til at stoppe med brugen af pesticider i haverne og til at tilmelde sig ” Giftfrie Haver”

Forhåbentlig vil det, at kommunen går forrest, få endnu flere private husejere til at stoppe med brugen af pesticider i haverne og til at tilmelde sig ” Giftfrie Haver”.

SF foreslår også, at kommunen tager kontakt med DN med det formål at indlede et samarbejde om at skabe initiativer, der kan inspirere til at mindske brugen af pesticider hos de private husejere.

I 2017 solgtes der 20 tons pesticider til brug i danske haver.

Pesticider optages i fødekæderne og rammer dermed bredt i naturen med betydelig nedgang i biodiversiteten til følge. Vilde planter uddør, det samme gør insekter og de dyr, de er føde for. Pesticider siver også ned til grundvandet og kan føre til, at drikkevandsboringer må lukke, fordi drikkevandet er blevet giftigt.

Da størstedelen af det vand, vi drikker, stammer fra grundvandet, er det et meget alvorligt problem for os alle, hvis grundvandet bliver forurenet.

Initiativet ”Giftfri Haver” skal ses som et opråb om, hvor alvorligt problemet er, og som en hjælp til at få flere til at droppe brugen af pesticider

Initiativet ”Giftfri Haver” skal ses som et opråb om, hvor alvorligt problemet er, og som en hjælp til at få flere til at droppe brugen af pesticider.

For nuværende har bl.a. Furesø, Albertslund , Rudersdal og Vordingborg kommuner tilsluttet sig initiativet ”Giftfri Haver” sammen med omkring 19.000 private husejere.

Publiceret 14 August 2019 13:00