"Kunne man som borger i byen få en forklaring på, hvad den private indsats (Hede Danmark) eller mangel på samme har kostet byens borgere, " spørger Per Schultz. Arkivfoto: Louise Mørch Vilster

DEBAT: Grøn indsats

Per Schultz,Tulstrup Have 33, Hillerød

Hillerød Kommune er desværre ved at udvikle sig til en by med et forsømt og vildtvoksende fauna.

De bede, som blev etableret under Hillerød Kommunes egen parkkorps, er forfaldne og henstår som naturpark. Mange steder kan man ikke læse vejskilte på grund af ukrudt.

Hvad søren sker der?

Mange steder kan man ikke læse vejskilte på grund af ukrudt

Kunne man som borger i byen få en forklaring på, hvad den private indsats (Hede Danmark) eller mangel på samme har kostet byens borgere? Dette skal selvfølgelig sammenholdes med, hvad Kommunens egen parkafdeling kostede? Kan vi få nogle tal at se?

Publiceret 12 August 2019 17:00