Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød håber, at kommunen vil gå ind i projektet Giftfri Haver. Privatfoto

Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød håber, at kommunen vil gå ind i projektet Giftfri Haver. Privatfoto

DEBAT: Hillerød Kommune bør gå med i Giftfri Haver

Michael Liesk, bestyrelsesmedlem, Danmarks Naturfredningsforening Hillerød afdeling

Giftfri Haver er et fælles initiativ mellem Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk Økologi.

Med initiativet bliver de dele af kommunens arealer, parker og kolonihaver, der holdes giftfrie, officielt registreret som giftfrie, og de vil være med til at sikre vild natur med god biodiversitet og - ikke mindst - beskytte vores drikkevand.

Initiativet skal virke som inspiration for haveejere og virksomheder med udendørs arealer. Haveejere kan allerede tilmelde sig. Flere kommuner har tilmeldt sig initiativet, der samtidig forpligter kommunen til at arbejde for giftfrie arealer. Halsnæs kommune har over 500 tilmeldte haver, og Furesø Kommune er en af de mange tilmeldte kommuner.

I 2015 blev der alene i Danmark solgt 21 tons skadedyrs- og ukrudtsmiddel. De seneste år har vi været vidne til forurenet drikkevand. Der er brug for en fælles indsats, hvis vi skal have rent drikkevand i fremtiden.

Selve tilmeldingen er ganske enkel og udgiftsneutral. Kommunen registrerer og opgiver de usprøjtede arealer, og dem, som stadig er underlagt ”giften”, udarbejdes der en handlingsplan for, således at kommunen officielt bliver erklæret ”giftfri” og dermed kommer med på Danmarks Naturfredningsforenings grønne Danmarkskort.

Gennem foråret har der i byen været fokus på FN´s verdensmål – mål nr. 15 ”Livet på land” handler blandt andet om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Initiativet om ”Giftfrie haver” ligger i forlængelse af dette verdensmål og kommunens vision om en grøn udvikling.

Vi håber, et enigt byråd vil følge dette initiativ.

Publiceret 07 August 2019 17:00