Pengene til at ombygge Hillerød Station skal findes nu, mener Enhedslisten. Arkivfoto: Mdt

Pengene til at ombygge Hillerød Station skal findes nu, mener Enhedslisten. Arkivfoto: Mdt

DEBAT: Ny regering - nye investeringer i kollektiv trafik, også i Hillerød

Marianne Frederik (Enhedslisten), medlem af Trafikudvalget i Region Hovedstaden

På sidste møde i trafikudvalget inden sommerferien udtrykte politikerne bekymringer om manglende investeringer i lokaltog og ombygninger af stationerne Favrholm og Hillerød. I Enhedslisten deler vi bekymringerne, men mener dog også, at der er håb forude med en ny regering, der har en ambitiøs grøn politik.

Den nye transportminister, Benny Engelbrecht, har blandt andet udtalt, at der skal forhandles forfra om en infrastrukturplan, men at de tidligere aftaler om togfonden og ’Bedre og billigere kollektiv trafik’ står til at blive gennemført. Netop aftalen om ’Bedre og Billigere’ indeholdt ombygning af stationen i Hillerød og en opgradering af stationen i Favrholm. Aftalen blev indgået i 2017 udenom den daværende regering. Der blev budgetteret med midler frem til 2025, og de reserverede midler frem til nu er ikke blevet brugt.

Tilbage i januar 2017 var Folketingets transportudvalg, politikere fra Hillerød Kommune og Region Hovedstaden på besøg ved Hillerød Station. Efterfølgende opfordrede blandt andet regionsrådsformand, Sophie Hæstorp, til at finde en løsning for eksempel ved, at staten bidrager med at betale, og regionen får lov til at bruge af opsparede midler. Det kom der ikke noget ud af. Okay, der er i foråret 2019 bevilliget fire millioner kroner fra statens side til en analyse af en ombygning af Hillerød Station.

Politikere i regionen og Hillerød kommune bør opfordre den nye transportminister Benny Engelbrecht, og partierne bag forliget om ’Bedre og Billigere’: SD, SF, EL og RV, til ret hurtigt at finde penge til at finansiere Favrholm station og ombygningen af Hillerød Station.

Marianne Frederik opfordrer regeringen til at prioritere ombygningen af Hillerød Station. Pressefoto

Marianne Frederik opfordrer regeringen til at prioritere ombygningen af Hillerød Station. Pressefoto

Publiceret 06 August 2019 17:00