Markedspladsprojektet er et eksempel på, at byrådet skal være forsigtigt med at sælge skindet, før end bjørnen er skudt, skriver Flemming Thornæs. Arkivfoto

Markedspladsprojektet er et eksempel på, at byrådet skal være forsigtigt med at sælge skindet, før end bjørnen er skudt, skriver Flemming Thornæs. Arkivfoto

DEBAT: Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt

Flemming Thornæs, cand. arch./byplanarkitekt, Skovlyet 4, Gadevang, 3400 Hillerød

Projektet på Markedspladsen viser, at det er svært at bygge store projekter i gamle centrale købstæder.

Trafikforholdene burde være afklaret. Det er desværre ikke tilfældet, selvom det er en forudsætning for lokalplanens realisering. Det kan resultere i hovsaløsninger.

Bygningerne er for store og vil dominere bybilledet. Arkitekturen er udtryk for tidens tendens, fantasiløs, oplevelsesfattig, snarere end kreativt.

Det centrale Hillerød har saddeltage. Projektet har flade tage. Det giver flere kvadratmeter på øverste og dyreste etage, men er ikke kønt at se på. Omdan de to øverste etager til saddeltag, alternativt reducer projektet til fire etager.

Projektets karréstruktur er fremmed for byen. Derfor tre individuelle bygninger, men afstanden imellem dem ændrer ikke karréstrukturen. Gårdrummet skal være et offentligt gennemgangsrum, men indgangene er for snævre. Og der er ingen slisker til kørestolsbrugere

Det indre gårdrum skal være grønt. Det bliver svært. Skygge-diagrammerne viser kun fuld belysning i sommermånederne.

Boliger i stueetagen hæves for at undgå indkik, men visualiseringerne viser det modsatte. Ifølge kommuneplanrammerne skal stueetagen udnyttes til butikker, udadvendte serviceerhverv, kulturelle og sociale formål.

Lokalplanforslaget er dermed i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Og det er ikke godt.

Platantræerne skal forsøges bevaret - det er for tamt. De skal bevares, og da de står uden for lokalplangrænsen, så er det jo kommunens ansvar at sikre træerne.

Projektet er et eksempel på, at byrådet skal være forsigtigt med at sælge skindet, før end bjørnen er skudt, og man kender den rette størrelse.

Publiceret 05 August 2019 18:00