Ved de røde streger etableres en ny sti. Ved de blå anvendes den eksisterende belægning. Illustration fra projektforslaget

Ved de røde streger etableres en ny sti. Ved de blå anvendes den eksisterende belægning. Illustration fra projektforslaget

DEBAT: Cykler gennem sundhedscenter

Finn Glud Konradsen, Skanselyet 7, Hillerød

Hillerød Postens omtale af anlæg af cykelsti bag om badmintonhal og sundhedscenter bringes med et glimrende oversigtsbillede, hvor stien er betegnet med en rød linieføring. Man undres over, at den planlagte udvidelse af sundhedshuset ikke er indtegnet, idet en udvidelse "ud i mosen" jo er planlagt at stå færdigt samtidigt med det ny supersygehus.

Hvordan hænger det sammen? Er der to afdelinger i kommunens forvaltning, der ikke samarbejder?

Publiceret 03 August 2019 16:00