SF gjorde ret i at ville prioritere børn og ældre frem for FrederiksborgCentret, mener Frank Jørgensen. Arkivfoto: Mdt

SF gjorde ret i at ville prioritere børn og ældre frem for FrederiksborgCentret, mener Frank Jørgensen. Arkivfoto: Mdt

DEBAT: Tak til SF for prioriteringen

Frank Jørgensen, Skovledet 119 A, st. tv., Hillerød

Et forslag fra SF om at prioritere 3,4 millioner kroner til eksempelvis specialundervisning for børn med handicap, kommunens plejecentre eller børnehaver, frem for - som det øvrige byråd vil - til FrederiksborgCentret, bliver af Venstres Klaus Markussen kaldt for populisme. Det kan vel diskuteres, om det kan kaldes populisme at ønske at bruge fælleskassen på de mennesker, der har størst behov. Formålet med forslaget er at begrænse de store besparelser på kernevelfærden, som truer i de kommende budgetforhandlinger.

Eller om det er populisme hellere at ville bruge af fælleskassen på tilskud til fortrinsvis sunde og raske menneskers fritidsfornøjelser, sådan som Venstre, Enhedslisten og det øvrige byråd har besluttet. Sidstnævnte prioritering tiltrækker utvivlsomt flere vælgere fra ”folkedybet”. Og det er vist det populisme i bund og grund handler om?

Om ikke andet så tak til Peter Langer og SF for et nytænkende forslag, og forsøget på at rykke ved byrådsflertallets politiske prioriteringer.

Publiceret 02 August 2019 14:00