Modelfoto: Jens Berg Thomsen

Modelfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: Ikke et ord om Skævinge

Bernt Salzwedell, formand for Skævinge Lokalråd, Hvilegårdsparken 38, Skævinge

Kirsten Jensen udtaler i Hillerød Posten, udgave 23-07-2019, at der er i de kommende år skal investeres omkring 100 millioner kroner i cykelinfrastruktur og nævner i den forbindelse en række projekter, som enten allerede er besluttet eller er under planlægning.

I omtalen af disse projekter er der ikke et ord om Skævinge, selv om vi siden den 29-09-2016 i forbindelse med en workshop i samarbejde med Forvaltningen og ”viatrafik” skriftligt gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med den nyetablerede cykelsti fra Hillerød til Skævinge via Harløse manglede færdiggørelsen af cirka 200 meter cykelsti til at forbinde strækningen fra bygrænsen til Bombakken.

Det er ikke muligt at få en tilkendegivelse fra hverken Udvalget eller Forvaltningen, om man påtænker at gøre noget ved dette i nærmeste fremtid. Det er trist.

Samtidig skal det da lige nævnes, at vort ønske om at få belyst strækningen fra Skævinge til Harløse – sådan som det er tilfældet fra Harløse og til Hillerød – og også gennem skoven ved Nødebo – ikke kan imødekommes, ”da der ikke opsættes belysning i landzone” … Behøver jeg at skrive mere ?

Publiceret 31 July 2019 00:00