Det er godt, at regeringen vil afskaffe de nationale tests, mener Christina Høi Skovdal (S).

Det er godt, at regeringen vil afskaffe de nationale tests, mener Christina Høi Skovdal (S).

DEBAT: Farvel til nationale test

Christina Høi Skovdal (S), næstformand i Børne, Familie og Ungeudvalget i Hillerød Kommune, Løngangsgade 31A, Hillerød

Debat Det er glædeligt, at den nye regering vil afskaffe de nationale test i folkeskolen. Indtil videre i de mindste klasser.

Vi har tidligere bragt diskussionen om de nationale test op i Børn, Familie og Ungeudvalget, fordi der har været udfordringer med testene.

De er fra professorer blevet kritiseret for at måle for upræcist. Tankerne med de nationale test var at give lærere og forældre et bedre indblik i den enkelte elevs faglige niveau, men de har ikke virket efter hensigten. Og mon ikke også, at de færreste lærere oplever, at de er brugbare? Eller måske har de endda prøvet, at testen har været misvisende? Dertil kommer de udfordringer, der er i at fortolke testresultaterne for den enkelte lærer eller leder.

Vi ved, at der på vores skoler foregår løbende evaluering. Der er mange muligheder for at evaluere meningsfyldt uden brug af de nationale test, og det sker også i Hillerød Kommune. Vi har tillid til, at medarbejdere godt ved, hvornår der skal sættes ind eller får hjælp til at spotte det.

Når vi anvender et nationalt redskab til at måle eleverne, skal vi have tillid til, at det er retvisende. Derfor er det positivt, at de nationale test droppes for de mindste, og kigges i sømmene for mellemtrinnet og udskolingen.

Publiceret 08 July 2019 17:00