SF vil slå et slag for en mere bæredygtig by/kommune i de kommende budgetforhandlinger, skriver Flemming Thornæs i dette debatindlæg. Arkivfoto

SF vil slå et slag for en mere bæredygtig by/kommune i de kommende budgetforhandlinger, skriver Flemming Thornæs i dette debatindlæg. Arkivfoto

DEBAT: SF-formand: "Tak for kampen"

Flemming Thornæs, formand for SF Hillerød, Skovlyet 4, 3400 Hillerød

Flemming Thornæs, formand for SF Hillerød, Skovlyet 4, 3400 Hillerød

SF fik et godt valg og siger tak for alle stemmer. Også i Hillerød handlede valget meget om klima og minimumsnormeringer. Den nye statslige kurs med mere fokus på børn, ulighed og klima vil SF-Hillerød omsætte til lokale løsninger.

Nye klimamål vil påvirke trafikmønstre og byplanlægning. SF ønsker flere almene boliger, seniorbofællesskaber og ungdomsboliger, men IKKE høje projekter i strid med kommuneplanen. Ny arkitekturpolitik skal højne kvaliteten. Ny parkeringsanalyse og fremkommelighedsplan skal beskrive løsninger på bilvæksten. SF ønsker færre biler i bymidten og mindre forurening/støj. Biler i bymidten skal placeres i P-huse/-kældre, cykelsti-nettet skal færdiggøres og busnettet styrkes.

I det kommende budget skal slaget stå for en mere bæredygtig by/kommune. Kommuneplanen skal revideres, og alle opfordres til aktiv deltagelse.

SF ønsker ambitiøse mål på fritids-/kulturområdet. Vi har et mangfoldigt og blomstrende kulturliv, takket være dygtige kulturinstitutioner og mange frivillige. Kulturoplevelser er vigtige. De skaber livsglæde, bryder tabuer, styrker demokratiet, giver sammenhængskraft og fællesskab. I KFU kan vi støtte kulturprojekter økonomisk via kulturpuljen. Særlig prioriteret er tilbud til børn og unge og kulturtilbud i hele kommunen.

FN´s Verdensmål er vigtige. Kulturen kan bidrage med oplysning og aktiviteter, der samler folk om diskussioner af svære emner.

Et styrket SF glæder sig.

Publiceret 07 July 2019 11:00