Løsningen med en cykelsti bagom haverne på Milnersvej er den bedste, fordi den fritager grundejerne ud mod Milnersvej for udkørsler, mener Tue Tortzen. Arkivfoto

Løsningen med en cykelsti bagom haverne på Milnersvej er den bedste, fordi den fritager grundejerne ud mod Milnersvej for udkørsler, mener Tue Tortzen. Arkivfoto

DEBAT: Flere cykelstier

Tue Tortzen, byrådsmedlem i Hillerød for Enhedslisten (Ø), Slettebakken 1, Hillerød

Der er bygget mange cykelstier i Hillerød. I starten satsede vi på at sikre skolevejene for elever fra landsbyerne. Det er ved at være løst på nær Lykkesholm – Bendstrup strækningen til Alsønderup skole.

Det er helt rigtigt, at der er mange farlige strækninger endnu. En del løsninger er på vej - Frejasvej som en del af Møllebro-aftalen og Holmegårdsvej som kan laves, fordi der er kommet flere penge i kommunekassen på grund af nye boliger og flere indbyggere.

Men Milnersvej er der ingen plan for – selvom der har været bevilget penge til en løsning flere gange.

Helt tilbage i 00'erne foreslog jeg, at man førte en sti langs med CF-kassernen og baghaverne til ejendommene på Milnersvej. Kommunen ejer et rørlagt åløb, som kan bruges til at komme tilbage på Milnersvej efter jernbanen – hvor der er cykelsti.

Der blev lavet en plan, og stien blev anlagt på kassernens grund. Der blev anlagt en helle på Sdr. jernbanevej, så man kunne krydse vejen hen til stien.

Da vi skulle til at anlægge stien i baghaverne, kunne der ikke opnås enighed med lodsejerne, og vi måtte ekspropriere.

Desværre kom der politisk forvirring i sagen, og projektet blev udvidet fra at dreje af ved åløbet til at gå helt frem til banestien.

Det betød, at vi prøvede at ekspropriere mere end det nødvendige for projektet – og derfor blev ekspropriationen underkendt.

Hvorfor gennemfører vi så ikke den ”korte” løsning, som er mindst indgribende for grundejerne og også vil give forbindelse til den eksisterende sti på Milnersvej?

Det er det, jeg mener med ”politisk forvirring” – der er nogen, som ikke siger, hvad de mener. Eller rettere: De siger ét til cyklisterne og et andet til grundejerne. Man kan ikke være venner med alle, man må tage et standpunkt og stå ved det.

Løsningen bagom haverne er den bedste, fordi den fritager grundejerne ud mod Milnersvej for udkørsler på en cykelsti – det er farligt for alle parter.

En løsning skal vi have – før der sker en ulykke.

Publiceret 03 July 2019 15:00