"Dette projekt bliver ligesom alle andre godkendt uden, at politikerne først har undersøgt og løst konsekvenserne af byens noget kaotiske vækst," skriver Birte Kildgaard. Visualisering af det kommende hotel på Markedspladsen i lokalplansforslaget, Mikkelsen Arkitekter

DEBAT: Hotelbyggeriet på Markedspladsen

Birte Kildgaard, Slotsgade 65 D, 3400 Hillerød

Som deltager på mødet på Rådhuset tirsdag den 11. juni 2019 fra kl. 19-20 kan jeg ikke undlade at komme med følgende kommentarer:

Efter præsentationen af projektet, som er godkendt af kommunens forvaltning samt Arkitektur-Byplan-og Trafikudvalget, gav udvalgets formand Dan Riise ordet frit til spørgsmål fra de fremmødte.

Langt de fleste spørgsmål drejede sig om bekymringer om trafikken, herunder alm. parkeringsforhold samt turistbussernes fremtidige parkeringsforhold, hvilket tilsyneladende var noget overraskende for Dan Riise

Langt de fleste spørgsmål drejede sig om bekymringer om trafikken, herunder alm. parkeringsforhold samt turistbussernes fremtidige parkeringsforhold, hvilket tilsyneladende var noget overraskende for Dan Riise, da det jo ikke var trafikken mødet handlede om, men hotelprojektet.

Ifølge investoren PFA’s repræsentant forventes projektet med 100 hotelværelser og 60 lejligheder ikke at give forøget parkeringsproblemer i forhold til den eksisterende parkeringsplads, idet der ville blive ca. 75 parkeringspladser i en P-kælder under projektet til hotelgæster samt kommende beboere i forhold til de pt. 80 parkeringspladser på den eksisterende P-plads, og turistbusserne kunne enten holde på den eksisterende parkeringsplads mod syd med pt 45 pladser eller evt. på Slottets parkeringsplads, hvilket der pt bliver forhandlet med Slots- og Ejendomsstyrelsen om. Men under alle omstændigheder vil flytningen af busserne jo betyde begrænsninger i almindelige bilers parkeringsmuligheder i området, ligesom det også må formodes, at 100 hotelværelser samt 60 nye lejligheder vil betyde forøget behov for parkeringspladser i området.

Men under alle omstændigheder vil flytningen af busserne jo betyde, begrænsninger i almindelige bilers parkeringsmuligheder i området, ligesom det også må formodes, at 100 hotelværelser samt 60 nye lejligheder vil betyde forøget behov for parkeringspladser i området

Konklusionen efter mødet må blive, at dette projekt ligesom alle andre bliver godkendt uden, at politikerne først har undersøgt og løst konsekvenserne af byens noget kaotiske vækst.

Tænk hvis politikerne i stedet havde godkendt et hotelprojekt bagved Slotskroen opført i samme stil som kroen – hvor ville det have været flot i stedet for det pt igangværende byggeri og kommende hotelkarré i Slangerupsgade!

Publiceret 13 June 2019 13:00