Lad partierne samarbejde om at tage alle valgplakaterne ned inden for 48 timer, foreslår Flemming Thornæs fra SF i Hillerød. Pressefoto

Flemming Thornæs. Arkivfoto: Privat

DEBAT: SF har raget de værste kastanjer ud af ilden

Flemming Thornæs, Cand. Arch., Formand, SF Hillerød, Skovlyet 4, Gadevang, 3400 Hillerød

I medierne har Enhedslisten kritiseret SF´s deltagelse i Ghettoforliget.

Korrekt – det er ikke et ”kønt” forlig, men uden SF kunne det været blevet endnu mere ”blåt”, eller ”sort” – om man vil.

SF's ”fodaftryk” var at redde Landsbyggefonden, hvis formål er at fremme det almene byggeris selvfinansiering, og ikke at bruge halvdelen af Fondens midler til at rive gode almennyttige boliger ned, som var regeringens oplæg.

Derudover fik vi reddet midler til boligsociale indsatser og en aftale om, at provenu ved salg af almennyttige boliger kan benyttes til at bygge nye almene boliger, samt at sikre genhusning af alle, som måtte blive berørt af forliget.

Det vigtigste budskab er nok, at en forfejlet boligpolitik igennem årtier har placeret de svageste borgere i de samme boligområder, eksempelvis med den negative konsekvens, at nogle skoler kun har tosprogede børn. Skal integrationen forbedres, så må der være en bedre fordeling, så børn kan lære hinanden at kende på tværs af etniske, sociale og økonomiske skel, så de kan blive socialt bevidste samfundsborgere.

Det er nemt at stå udenfor og have rene fingre, noget andet er at rage de værste kastanjer ud af ilden, - det kan give sorte negle.

Publiceret 03 June 2019 14:00