Der er alt for få ansatte til at tage sig af børnene i vuggestuerne og børnehaverne i Hillerød Kommune, skriver Mai Villadsen fra Enhedslisten.

Der er alt for få ansatte til at tage sig af børnene i vuggestuerne og børnehaverne i Hillerød Kommune, skriver Mai Villadsen fra Enhedslisten.

DEBAT: Der mangler 98 ansatte i børnehaver og vuggestuer i Hillerød Kommune

Mai Villadsen, spidskandidat for Enhedslisten i Nordsjælland

Der er alt for få ansatte til at tage sig af børnene i vuggestuerne og børnehaverne i Hillerød Kommune. Det viser en undersøgelse fra Bureau2000.

Analysebureauet har undersøgt, hvor mange ekstra ansatte, der er behov for i landets enkelte kommuner, hvis vi skulle indføre minimumsnormeringer, der svarer til dem, de har i Norge. Tallene viser, at der er behov for 98 ekstra fuldtidsansatte i børnehaver og vuggestuer i Hillerød Kommune, hvis den norske model var ambitionen. Det svarer til en stigning på 23 pct. ansatte.

Det må vi simpelthen kunne gøre bedre for vores børn, deres familier og de ansatte. Det er muligt at gøre det bedre også uden at hæve forældrenes egenbetaling.

Derfor foreslår Enhedslisten en model for minimumsnormeringer, der ikke kun sikrer, at der kommer 98 flere voksne i kommunens daginstitutioner. For i Enhedslisten vil vi vil ikke kun sikre, at der er lovfastsatte skrivebords normeringer på 1 voksen per 3 vuggestuebørn eller 6 børnehavebørn.

Vi vil garantere, at den normering er opfyldt hele dagen. Vi vil også sætte et loft over, hvor store børnegrupperne må være, så der max må være 10 børn i alderen 0-2 år i en vuggestuegruppe og 20 børnehave børn i en gruppe. Desuden vil vi have et opgør med alenetid – også i ydertimerne, så ingen ansat skal stå alene med ansvaret for børn.

For vi kan simpelthen ikke være bekendt at børnene i Hillerød ikke for den omsorg og nærhed, de har brug for. Det skal vi løse fra Christiansborg, og regningen skal Folketinget betale.

Publiceret 01 June 2019 14:00