"Konsekvensen af fastholdelse i utilstrækkeligt skoletilbud er, at børnene ofte stressnedbrydes og sygemeldes," skriver Mia Stage Olsen og Elizabeth Christensen fra Forældregruppen til børn med handicap. Arkivfoto

DEBAT: Forældregruppen om besparelser på specialområdet

Forældregruppen til børn med handicap, Mia Stage Olsen, Bombakken 20, 3320 Skævinge, og Elizabeth Christensen, Kildedalen 66, 3400 Hillerød

I et voldsomt økonomisk beskåret område anviser Rambølls rapport forslag, der ikke afspejler virkeligheden.

Specialområdet skal tilføres flere midler, så skolerne kan yde hjælp efter lovgivningen, som ministrene skrev i februar til borgmesteren. Distriktsskolerne har de sidste par år overskredet budgetrammerne på området, i 2018 med 10 % (7 millioner).

Siden 2016 har Hillerød haft et stabilt elevantal, der henvises til specialundervisning, sammenlignelige kommuner henviser flere.

Konsekvensen af fastholdelse i utilstrækkeligt skoletilbud er, at børnene ofte stressnedbrydes og sygemeldes. Inklusionsloven og Hillerød kommunes visitationsmodel fra 2012 med flytning af det økonomiske ansvar til distriktsskolelederne har voldsomme konsekvenser. Børn i mistrivsel lever med selvmordstanker, traume og panikangst og føler sig alt andet end inkluderede i et fællesskab.

Vi håber, at politikerne beslutter det rigtige. Ser investering i børnene ud fra et livsperspektiv og ikke kun, hvad det koster her og nu

Vi er dybt bekymrede over, at det er blevet acceptabel kultur at behandle børn så dårligt pga. økonomi.

Historier gentager sig i nye familier. Skolen ser intet, PPR er længe om at henvise til udredning. Barnet bryder sammen. Forældre får stress, bliver sygemeldt og fyret. Ny sag i jobcentret. Søskende påvirkes negativt. Behov for psykolog til hele familien.

Det tager 1-2 år at få det rette skoletilbud, mens forældre kæmper med et ulykkeligt barn og forvaltningen.

Mistrivsel breder sig som ringe i vandet, fordi tidlig indsats ikke er hurtig indsats.

Skolebestyrelsen fra Harløse specialskole beskrev i høringssvar om ændret visitationsmodel i 2012 de gode erfaringer med investeringer i skolegangen, allerede fra autismen opdages. Hvordan det lykkedes at få succes med indsatser, så mange af de normalt begavede unge kom i almindelige ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

Vi håber, at politikerne beslutter det rigtige. Ser investering i børnene ud fra et livsperspektiv og ikke kun, hvad det koster her og nu.

Læs svar fra udvalgsformand Peter Frederiksen HER:

Publiceret 21 May 2019 15:00