"Jeg håber, ja, faktisk er jeg sikker på, at vi på trods af økonomiske udfordringer på området, som byrådet er nødt til at håndtere, ender med at beslutte forskellige tiltag, som tilsammen styrker specialundervisningstilbuddene," skriver Peter Frederiksen, formand for børneudvalget i Hillerød. Arkivfoto: Presse

DEBAT: Dialogmøder er vigtige

Peter Frederiksen, byrådsmedlem i Hillerød for Venstre, formand Børn, Familie og Ungeudvalget

Svar på læserbrev om Rambøll-rapport

Børne, Familie og Unge-udvalget behandler i juni Rambølls rapport om specialundervisningen i Hillerød Kommune. Senere kommer Økonomiudvalg og Byråd, og de samlede politiske vurderinger indgår i budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Der har været gode dialoger, og der er indsamlet informationer fra rigtig mange interessenter og aktører

En vigtig del af BFU's behandling af rapporten er dialogmøder med skolebestyrelser, møder om Hillerød Kommunes handicappolitik, samt de mange høringssvar, der er indkommet, herunder også fra Forældregruppen til børn med handicap. Det er vigtig med disse høringssvar, som både stiller spørgsmål og er med til at kvalificere de politiske beslutninger.

Forud for Rambøll-rapporten har udvalget og byrådet i lang tid beskæftiget sig intenst med forskellige problemstillinger i forhold til børn med psykiske handicaps, hvor kommunens skoletilbud spiller en væsentlig rolle. Der har været gode dialoger, og der er indsamlet informationer fra rigtig mange interessenter og aktører.

Jeg håber, ja, faktisk er jeg sikker på, at vi på trods af økonomiske udfordringer på området, som byrådet er nødt til at håndtere, ender med at beslutte forskellige tiltag, som tilsammen styrker specialundervisningstilbuddene til vores børn, uanset om det handler generelle indlæringsvanskeligheder eller specifikke psykiske handicaps.

Publiceret 21 May 2019 15:00