Men nu skal denne grønne kile åbenbart ødelægges for at få plads til flere biler, skriver Peter Langer fra SF. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Men nu skal denne grønne kile åbenbart ødelægges for at få plads til flere biler, skriver Peter Langer fra SF. Foto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: Skal Munkeengen asfalteres?

Peter Langer, byrådsmedlem, SF, medlem af Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget

Det grønne område Munkeengen mellem Herredsvejen og Slotskroen har været et rekreativt og grønt område i årtier. Et område, der i lokalplan 389 fra 2013 er planlagt til at åbnes offentligt med stier, sø og en planlagt cykelrute.

Den rute vil gå fra Slotskroen over den nye kommende cykelbro over Herredsvejen gennem Frederiksbro op til Rådhuset og skabe en fin, hårdt savnet forbindelse der.

Men nu skal denne grønne kile åbenbart ødelægges for at få plads til flere biler. Som om de kommende 15 etager på Frederiksbro ikke allerede var rigeligt.

Den udvikling kan vi ikke bakke op om i SF. For kun to år siden viste en analyse, at der altid var mindst 200 tomme P-pladser i Midtbyen. Og selv om nogle pladser er nedlagt siden, er der aldrig fyldt helt op i P-husene.

Vi kan drøfte, om vi skal bruge et ukendt antal mio. kr. på blød bund og asfalt – eller om vi skal finde andre måder at få flere P-pladser på. En ny analyse og en strategi er ok. Men det skal ikke gå ud over de bevaringsværdige grønne kiler, som er alt for få i forvejen så tæt på bymidten.

Forhåbentlig er der et rødt-grønt flertal i Byrådet, der siger nej til P-plads på Munkeengen, når sagen skal behandles sidst i maj.

Publiceret 09 May 2019 16:00