Naturen kommer til at døje med fosfor, kvælstof og medicinrester, som løber udenom vores fine nye rensningsanlæg, skriver Enhedslistens Tue Tortzen om Hillerøds nye spildevandsplan. Arkivfoto: Mdt

Naturen kommer til at døje med fosfor, kvælstof og medicinrester, som løber udenom vores fine nye rensningsanlæg, skriver Enhedslistens Tue Tortzen om Hillerøds nye spildevandsplan. Arkivfoto: Mdt

DEBAT: Dyr og dårlig spildevandsplan

Tue Tortzen (Enhedslisten), byrådsmedlem, Hillerød

Hillerød Byråd har nu vedtaget en spildevandsplan, som betyder, at kloakkerne fortsat vil udlede kloakvand til åer og søer. Veje og offentlige bygninger bliver skilt fra, men husstandene bliver ikke koblet på de nye ledninger.

Disse alvorlige fejl begår man, fordi det politiske ønske om at fritage en gruppe grundejere for udgifter vejer tungere end både tekniske forhold og hensynet til borgernes fælles økonomi

Naturen kommer til at døje med fosfor, kvælstof og medicinrester, som løber udenom vores fine nye rensningsanlæg.

Eftersom lovgivningen sætter begrænsning på, hvor meget kommunen må forurene, vil der om få år komme et pålæg fra Miljøministeriet om at overholde loven.

Det ved byrådet godt. Derfor bliver der sat stikbrønde af ved boligerne langs de nye ledninger, så de er klar den dag påbuddet kommer. Men det bliver meget dyrere for borgerne, fordi arbejdet startes forkert.

Den rigtige måde er at bruge de gamle ledninger – både i vejen og på private grunde – til regnvandet, og så lægge nye ledninger til spildevandet.

Men nu er det vedtaget at lægge nye ledninger til regnvandet. Det betyder, at de gamle ledninger stopper til, fordi de er beregnet til både regn- og spildevand. Når de ikke bliver skyllet igennem, sætter møget sig fast.

Så skal de spules meget oftere, og efter nogen år bliver det nødvendigt at lægge nye rør på mange strækninger. Det bliver dyrt – meget dyrt og der er kun borgerne til at betale.

Disse alvorlige fejl begår man, fordi det politiske ønske om at fritage en gruppe grundejere for udgifter vejer tungere end både tekniske forhold og hensynet til borgernes fælles økonomi.

Halvdelen af boligerne har betalt for separat kloak – de kommer nu til at betale for, at den anden halvdel får arbejdet udsat.

Alle kommer til at betale, fordi arbejdet startes forkert og skal laves om senere.

Halvdelen af boligerne har betalt for separat kloak – de kommer nu til at betale for, at den anden halvdel får arbejdet udsat

Det er en fejl til flere hundrede millioner. Den hæfter vi ”solidarisk” for, og miljøet i søer og åer, Roskilde Fjord og Øresund må døje med forureningen i en årrække endnu.

Publiceret 07 May 2019 14:00