"Vi har brug for politikere af en anden støbning, med et større hjerte og større lydhørhed," skriver Henrik Broberg Damm. Arkivfoto strixcode - stock.adobe.com

DEBAT: Venstre skuffer igen-igen

Henrik Broberg Damm, Nøddehegnet 21, 3480 Fredensborg

Jeg tror, der er brug for et politisk grundkursus til Venstres formand for Børne- og Familieudvalget i Hillerød, Peter Frederiksen.

I sagen om de handicappede børn og deres familier er det ikke lykkedes for Frederiksen at sætte foden rigtigt én eneste gang. Hvordan kan man afvise, at der er problemer, når eksemplerne står i kø, og dokumentationen er overvældende, som det er fremgået af Frederiksborg Amts Avis' fremragende artikelserie. Det såkaldte "dialogmøde" - et ensidigt show, hvor kommunen fik hjælp udefra til at styre begivenhederne.

I et læserbrev forleden gik det ud over Mette Thiesen (NB), men gennem hele sagen har vi oplevet Venstremandens arrogance, tone og udtalelser på en ubehagelig og uværdig måde. Hvad skal borgerne egentlig med en udvalgsformand, der går mere op i at forsvare egen ufejlbarlighed og ikke lytte og agere i forhold til udsatte borgere.

Dialog gør alle parter klogere på problemerne. Men skal problemerne løses, kræver det, at kommunen rent faktisk forsøger at løse dem.

Her har vi brug for politikere af en anden støbning, med et større hjerte og større lydhørhed. Har Venstre en, der kan træde i Peter Frederiksens sted – eller bliver vi vælgere nødt til at kigge andre veje?

Svar fra Peter Frederiksen (Venstre), udvalgsformand, Børn, Familie og ungeudvalget:

Jeg har aldrig på noget tidspunkt afvist, at der er familier, som oplever problemer med kommunen. Det er jo tydeligt for enhver. Siden november har jeg som udvalgsformand - sammen med borgmester og et stort set enigt byråd - arbejdet intenst med at forstå, hvad de meget forskellige problemstillinger drejer sig om, for at se om der er fællestræk, hvor kommunen kan gøre det bedre.

Der er efter min egen opfattelse en række punkter, hvor vi som kommune og samfund generelt kan blive bedre til at håndtere sager om familier til børn og unge med psykiske handicaps. Det drejer sig blandt andet om at

1. Kommunikere klart og tydeligt i forbindelse med møder, fx en klar dagsorden og et tydeligt referat.

2. Undgå skift af sagsbehandlere, så borgerne kan føle sig mere tryg og kendt.

3. Være bedre til at afstemme forventninger til tidsfrister, ydelser og økonomi.

4. Sikre bedre koordinering på tværs i forvaltning og mellem forvaltning og skoler.

5. Opruste vores faglige viden bl.a. om autisme og kombinationsdiagnoser, hvor vi kan se en meget kraftig stigning, og hvor samfundets lægefaglige viden om diagnoser og behandling hele tiden udvikler sig. Denne viden skal meget hurtigere kanaliseres ud til praktikerne i kommunerne, skoler og specialskoler og behandlingstilbud.

6. Være bedre til tidligere at opspore børn med tegn på autismespektrumforstyrrelser.

7. Være bedre til at visitere til de rigtige tilbud.

Disse synspunkter har jeg med til bordet, når vi i de næste måneder skal forhandle om både vores nye handicappolitik og organiseringen af specialundervisningen i Hillerød Kommune.

Endelig vil jeg presse på for en styrkelse af ankesystemet. Sagsbehandlingstiderne i ankesystemet skal sættes betydeligt ned. Det er totalt urimeligt for familier i krise at vente op til et år på en afgørelse.

Publiceret 09 April 2019 15:00