Bernt Salzwedell, formand for Skævinge Lokalråd, ærgrer sig over, at Skævinge ikke er nævnt, når det kommer til nye trafikforanstaltninger. Arkivfoto

Bernt Salzwedell, formand for Skævinge Lokalråd, ærgrer sig over, at Skævinge ikke er nævnt, når det kommer til nye trafikforanstaltninger. Arkivfoto

DEBAT: ”500.000 kroner til bedre trafik – bare ikke i Skævinge (eller Nødebo)”

Bernt Salzwedell, formand Skævinge Lokalråd, Hvilegårdsparken 38, Skævinge

Skævinge Lokalråd ønsker Nejede tillykke med 40 km/time zone, gående ud fra, at der menes forbud mod højere hastighed og ikke som for i Skævinge anbefalet hastighed.

Det undrer os, at Nødebo ikke kan få det samme: Begrundelse: Der sker ikke nok uheld der. Så må det være slemt i Nejede.

Tillykke til Alsønderup med 2-minus-1-vej gennem Alsønderup. Sådan en fik vi i Skævinge på Strøvej. Den er til gavn for de bløde trafikanter i det omfang, hvor bilister ikke parkerer på den del af vejen, så cyklister skal ud på selve kørebanen.

Tillykke til Brødeskov med skiltning ved Hillerød Lille Skole til afklaring af skiltningen af byzonen. Skilte, kantsten og kantpæle. Flot. Vi afventer i Skævinge. Vi har bedt om det samme i flere år.

Artiklen (i Frederiksborg Amts Avis, red.) nævner, at midlerne tages fra driftskonti og ikke fra anlægsbudgettet. Forslaget er godkendt enstemmigt i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

Vi trøster os med, at der måske engang sættes penge af til eksempelvis en fodgængerovergang på Borupvej ved indkørslen til Kaj Sommers Vej, hvor der ligger en børneinstitution, og hvor voksne og skolebørn og børn på vej til fritidsaktiviteter skal krydse den stærkt trafikerede Borupvej.

Optimismen kan dog ligge på et meget begrænset sted, da vi læser, at der afsættes penge til en ny udgave af kommunens hastighedsplan fra 2004. Planen kender vi ikke. Måske kan vi finde på Hillerød Kommunes hjemmeside. Den er jo ældre end bymidteplan for Skævinge fra 2007, som findes i Hillerød Kommuneplan 2017.

Forvaltningen henviser til, at erfaringerne fra Nejede og Alsønderup kan danne grundlag for tilsvarende projekter i Store Lyngby og på Kulsviervej i Hillerød.

Skævinge og Nødebo bliver ikke nævnt.

Publiceret 17 March 2019 18:00