Arkivfoto

"Barnet skal kunne trives og være tryg i sine daglige omgivelser. Det burde være helt basalt," skriver Britta Faber Rindorf. Arkivfoto

DEBAT: Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste

Britta Faber Rindorf, Pile Allé 1, 3480 Fredensborg

Den berømte sætning citeret i overskriften rammer plet her. Som psykolog inden for børne-/familieområdet er det desværre alt for genkendeligt, at de anbefalinger, der gives i forhold til det enkelte barns behov, bliver tilsidesat af økonomiske årsager.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke taler om særligt høje mål eller ambitioner for børnenes udvikling her. I første omgang handler det om, at barnet ikke skal blive (mere) syg af den dagligdag, de lever i. Barnet skal kunne trives og være tryg i sine daglige omgivelser. Det burde være helt basalt. Først derefter kan man begynde at arbejde med læring.

I de sager, der er beskrevet i Frederiksborg Amts Avis de seneste dage, er det første trin (barnets daglige trivsel) tydeligvis langt fra nået.

Det kan virke meget modsætningsfyldt, at vi i vores samfund har ret og pligt til undervisning af alle børn, men samtidig ikke prioriterer, at de basale betingelser for læring og udvikling er til stede. Det er meningsløst at tilbyde børn undervisning i rammer, som stresser dem og gør dem syge, fordi skolerne ikke har ressourcer til at give barnet de nødvendige betingelser for trivsel. Trivsel går altid forud for læring, det modsatte kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.

I læserkommentarerne til artiklerne kan man læse om familier, som har set sig nødsaget til at flytte fra Hillerød Kommune, kun for at sikre deres børn en tålelig hverdag. At rykke sig op med rode kræver stort menneskeligt overskud, som mange af de familier i denne situation netop ikke har. Dette er et alvorligt offentligt omsorgssvigt, som jeg håber man vil gøre meget for at rette op på kommunen.

Tænk hvor fint det ville være, hvis Hillerød Kommune med stolthed kunne kendes på, hvordan den behandler sine svageste.

Publiceret 01 February 2019 13:00