Busstoppestederne kommer ikke længere til at have køreplaner på papir hængende. Arkivfoto

Signalanlægget kan blive mere intelligent, så der bliver et bedre flow i krydset ved Hillerød Station, og så busserne kun gør brug af deres fortrinsret til at komme gennem krydset, hvis de har behov for det, skriver plandirektør i Movia. Arkivfoto

DEBAT: Movias opgave er at sikre mest mulig mobilitet for pengene

Per Gellert, plandirektør i Movia

debat Ole Tranholm kritiserer i et debatindlæg i Hillerød Posten 29. januar Movia for at igangsætte tiltag, som skal få bus 375R 6-7 minutter hurtigere frem, og for ikke at prioritere den rigtige busbetjening i Hillerød Kommune.

Målet med de 11 fremkommelighedstiltag på linje 375R er at forbedre rejsetiden for buslinjen, så bussen bliver et attraktivt produkt og et godt alternativ til bilen.

Dermed håber vi også, at flere vil bruge bussen - det vil samtidig sænke Region Hovedstadens og Hørsholm Kommunes udgifter til at holde linje 375R kørende.

Tanken er, at signalprioriteringen i krydset ved Nordre Jernbanevej skal gøre det endnu nemmere for bussen at komme frem gennem krydset.

Det kan blandt andet ske ved at gøre signalanlægget mere intelligent, så der bliver et bedre flow i krydset ved Hillerød St., og så busserne kun gør brug af deres fortrinsret til at komme gennem krydset, hvis de har behov for det.

I forhold til forslaget om at ændre busbetjeningen ved det nye boligområde i Slangerupgade, så er det kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune som afgør, hvordan busserne skal køre ud fra mange hensyn.

Kommunens politikere er selvfølgelig optaget af at give en god service til borgerne, men skal også holde hus med økonomien. Så det handler om at få mest mulig mobilitet for pengene.

I Movia vil vi imidlertid gerne takke for forslaget, som vi vil tage med i det videre arbejde mellem kommunens og Movias trafikplanlæggere, sammen med andre ideer og forslag til den fremtidige busbetjening i Hillerød.

Publiceret 31 January 2019 17:00