Hillerød Forsyning informerer nu borgerne om de takster, de bliver præsenteret for i 2019. Affaldstaksterne er dog endnu ikke på plads. Arkivfoto: Jbt

"Sagen om haveaffald viser tydeligt, at en politisk udnævnt bestyrelse for Hillerød Forsyning måske ikke er sin opgave voksen," skriver Rasmus Visby. Arkivfoto: Jbt

DEBAT: "Er formanden for Hillerød Forsyning opportunist eller blot politisk vendekåbe?"

Rasmus Visby, Hjortekæret 2, Gadevang, 3400 Hillerød

2. oktober skrev viceborgmester Klaus Markussen (Venstre) blandt andet følgende i et læserbrev i Hillerød Posten: "Der er flere problematikker med haveaffaldsordningen, og flere årsager til, at det er besluttet, at den skal nedlægges" og skrev videre i samme læserbrev: "I forhold til at haveaffaldsordningen betales af alle borgere i Hillerød Kommune over grundgebyret, er det en mindre andel, der benytter ordningen. Dog er jeg klar over, at de få, der benytter ordningen, til gengæld benytter den meget".

Så 2. oktober udtaler han, at ordningen med afhentning af haveaffald er nedlagt, hvilket også bliver indrykket i en annonce i Hillerød Posten under overskriften: "Vi henter dit haveaffald og laver flis - en sidste gang"- og nu 28. januar udtaler bestyrelsesformanden for Hillerød Forsyning som skrevet "Med dette forslag fortsætter vi en haveaffaldsordning, som mange har glæde af".

Sagen om haveaffald viser tydeligt, at en politisk udnævnt bestyrelse for Hillerød Forsyning måske ikke er sin opgave voksen.

Jeg vil slutte mit indlæg af med et citat fra Kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaberne i Danmark:

"Et kommunalbestyrelsesmedlem fra ejerkommunen med sæde i bestyrelsen i ejerkommunens eneejede forsyningsselskab må – jf. definitionen – betragtes som repræsenterende en kontrollerende aktionærs interesser og dermed som afhængig”.

Den nuværende praksis med udpegning af kommunalpolitikere efter konstitueringsaftalen medfører, at det i realiteten er meget svært at opnå uafhængighed for halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i den forstand, der opereres med i Anbefalinger for god selskabsledelse og i Statens ejerskabspolitik: ”Kommunalpolitikernes rolle til sikring af fællesskabets interesse på tværs af institutionelle grænser vurderes samtidig at have en selvstændig værdi i bestyrelserne for forsyningsselskaberne.

Det afgørende er derfor, at der gøres tydeligt rede for de eventuelle ”afhængigheder”, som det enkelte bestyrelsesmedlem har. Uafhængighed defineres af bestyrelsen, og der bør ved vurderingen tages udgangspunkt i de reelle forhold snarere end de formelle forhold. Det handler om at skabe transparens".

Publiceret 31 January 2019 16:00