Flere opgaver flyttes tæt på borgeren, skriver Kristian N. Jensen. Pressefoto

Flere opgaver flyttes tæt på borgeren, skriver Kristian N. Jensen. Pressefoto

DEBAT: Ja tak til nytænkning i sundhedssektoren

Anne Ehrenreich, Medlem af Regionsrådet for Hovedstaden for Venstre, og Kristian N. Jensen, folketingskandidat i Nordsjælland for Venstre

Danmark står over for store udfordringer på sundhedsområdet. I 2030 vil der være 230.000 flere ældre, 60.000 flere med KOL og 200.000 flere med type 2-diabetes. Det betyder, at vi skal tænke nyt for fortsat at have et sundhedsvæsen i verdenstoppen.

Derfor er vi positive over for den nye sundhedsreform, den er svaret på en stor del af de kommende udfordringer. Flere opgaver flyttes tæt på borgeren og de mere specialiserede opgaver fortsætter med at være placeret, hvor den specialiserede viden er. Det sætter patienten i centrum. Det vil skabe nærhed og bedre sammenhæng i behandlingen. Der bliver brug for mere sundhedspersonale, end vi har i dag. Uddannelsen af 2.000 flere sygeplejersker og også flere læger er helt afgørende for succesen med reformen.

Helt generelt bliver opgaven stor for kommunerne, især de mindre som ikke har så mange muskler på sundhedsområdet. Kommunerne skal være helt klar inden den endelig implementering af sundhedsreformen. I Nordsjælland udfordres vi af, at sundhedsfællesskabet bygges omkring Nordsjællands Hospital i Hillerød. Et hospital som ikke klarer sig helt så godt som de andre hospitaler i Region Hovedstaden, og som er hårdt presset af alt for mange patienter. Disse udfordringer må håndteres, så vi sikrer, at hele Hovedstaden får et sundhedstilbud af samme høje kvalitet, og at der ikke opstår nye forskelle i behandlingstilbuddene.

Anne Ehrenreich (V) bryder sig ikke om at koble modulvogntog og Cirkelhusgrund sammen. Arkivfoto

Regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich (V) er positiv over for den nye sundhedsreform. Arkivfoto

Vi har også nogle bekymringer og spørgsmål. Det gælder kapaciteten til at håndtere sundhedsopgaverne lokalt i en høj faglig kvalitet. Det forudsætter, at det nødvendige sundhedspersonale er tilstede enten i almen praksis eller i et sundhedshus. Vi savner svar på, hvordan det specialiserede område, herunder tilbud på handicapområdet tænkes håndteret. I dag er der 60 regionale tilbud og institutioner til mennesker med handicap som udviklingshæmning, hørehandicap, spastiske lammelser, blinde, døve og døvblinde. Disse tilbud skal efter planen lægges ud i kommunerne. Tilsvarende skete i forbindelse med kommunalreformen. Det kan bekymre og skal tænkes ind på tværs af kommunerne gerne i de 21 sundhedsfællesskaber. Vi skal sikre, at disse svage grupper også fremadrettet får gode tilbud af høj faglig kvalitet.

Publiceret 19 January 2019 15:00